ANNIKA DOPPING, MODERATOR

ANNIKA DOPPING, MODERATOR

ANNIKA DOPPING, MODERATOR

Årets moderator för eFörvaltningsdagrana 2016 är Annika Dopping. Annikas specialitet är att snabbt och precist identifiera de mest angelägna strategiska frågorna, säkerställa effektiva processer och kommunicera passionerat internt och externt, för maximal delaktighet och engagemang. Annika har över 30 års erfarenhet som journalist, TV- och filmproducent, moderator, föreläsare, skribent, konceptutvecklare och affärsstrateg.