Intervju med moderator Anna Bellman inför eFörvaltningsdagarna

Vad kan man förvänta sig av dig som moderator under eFörvaltningsdagarna?

Det är två mycket spännande dagar vi har att se fram emot. Som moderator kommer jag göra allt för att leda programmet på scen med driv, rätt frågeställningar och stort engagemang. Och se till att engagera deltagarna så att vi alla får ut så mycket som möjligt av eFörvaltningsdagarna.

Vad tycker du utmärker årets program?

Det är bra föreläsare och innehåll, och jag tycker att det är ett fokus på det som fungerar i verkligheten. Inte bara snack utan också verkstad.

Vilken typ av fråga engagerar dig mest?

Hur gör vi i praktiken? Hur får vi det att hända? Jag har varit moderator i flera år på många evenemang där vi har pratat mycket om digitalisering. Det är dags att på allvar ta steget vidare, att också prata om hur organisationer ska genomföra det här i praktiken. Det kommer bli spännande diskussioner under eFörvaltningsdagarna, särskilt under den första dagen i paneldebatten om ”digital transformation inom offentlig sektor” där vi bland annat ska prata om vad som förväntas av dig som ledare.

Vad för slags E-tjänster använder du själv?

Så många som möjligt. Jag älskar att vara digital. Det förenklar vardagen oerhört, exempelvis med banktjänster, att kunna deklarera med hjälp av en app, till att handla och göra andra ärenden.

Hur ser du på framtiden med E-tjänster?

Det kommer mer och mer och vi måste utveckla det ännu mer. Utmaningen tror jag ligger i att kunna samordna tjänsterna, även över myndighetsgränser, för att ännu bättre förenkla vardagen för användarna.

Tänker du på din personliga integritet eller säkerhet när du använder e-tjänster?

Ja det gör jag, men jag är inte rädd. Säkerhet och integritet diskuteras mycket och är viktigt att ta på allvar, men problemet finns även med analoga tjänster.

Vad ser du som det bästa med eFörvaltningsdagarna?

Att många samlas och utbyter erfarenheter. Jag förstår att en stor del av erfarenhetsutbytet sker i pauserna, men min förhoppning är att även scenprogrammet kommer att erbjuda en hel del interaktion, så att det blir en del delaktighet för åhörarna istället för att bara sitta och lyssna.