Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

Postnord
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

DIGG

DIGG arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. DIGG stödjer regeringens satsning Digitalt först genom att bland annat följa upp den offentliga sektorns digitalisering, utveckla metodstöd och ge stöd inom nyttorealisering. DIGG ansvarar även för att koordinera och följa upp myndigheternas arbete med att effektivisera sina inköp med e-handel, samt samordnar svenska insatser inom eDelivery. Läs mer på: digg.se

Digital Workforce

Digital Workforces vision är att vara ledande på nyskapande administrativt arbete i Norden. Detta med hjälp av Robotic Process Automation och ledande AI-lösningar. Företaget grundades sommaren 2015 och vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom RPA och digital arbetskraft med drygt 150 anställda experter i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Läs mer på: digitalworkforce.se

FlexiteBPMS

Vi kan den digitala resan. Under mer än tio år har vi tagit manuella rutiner, förbättrat dessa och gjort om dem till digitaliserade, körbara processer. Vi förstår vikten av att få med sig verksamheten och vi förstår att ni vill äga kompetensen själva. Därför erbjuder vi er inte bara marknadens ledande verktyg, utan även kompetens och metoder för att framgångsrikt nå målet – högre effektivitet och nöjdare kunder. Läs mer på: www.flexite.com.

Adaptit

Adaptit är en oberoende konsultbyrå som vägleder digital transformation. Vi har kompetens inom kommunikation, verksamhetsutveckling, it-utveckling och förändring. Vi lever i en värdebaserad företagskultur och driver intressenätverket ”epraktiken”. Vi är drygt 20 medarbetare och rekryterar löpande. Vi grundades 2005, har alltid varit vinstdrivande och omsatte senast 28 MSEK med 15 % rörelseresultat. Vi har en tydlig tillväxtplan med en relevant affärsinriktning. Läs mer på: www.adaptit.se

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) ingår i SKL Kommentus som är ett dotterbolag till SKL. SKI gör samordnade nationella upphandlingar för Sveriges kommuner, landsting, regioner och deras bolag. De färdiga ramavtalen förenklar försörjningen av varor och tjänster samt sparar tid och resurser i användarnas egen verksamhet.

Acceptus AB

Acceptus erbjuder erfarna interimschefer med gedigen sjukvårdsbakgrund, projektledare för implementering av e-hälsotjänster samt Utvecklingsprogram för Ledare i Vården. Vi har lång erfarenhet av ledarskap och bred kompetens inom e-hälsa hos både kommuner, landsting och privata vårdgivare. Vi utför uppdrag i hela Sverige och har vårt kontor i Stockholm. Acceptus har en tydlig vision och strategi för att möta behoven i framtidens vård och omsorg.

Läs mer på www.acceptus.se

wec360°

wec360° hjälper er att ge kommunens invånare tillgång till framtiden. Med avancerad teknik inom 3D-visualisering såsom Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och interaktiva online-lösningar förser vi kommuner och byggbolag med verktyg för att presentera och föra dialog om framtida planer för staden. På eFörvaltningsdagarna ställer vi ut tillsammans med vår samarbetspartner Samsung. Hos oss får ni möjlighet att själva testa det senaste och mest avancerade inom modern visualisering för stads- och samhällsplanering.

Läs mer på www.wec360.com

Leave a Reply