Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

Postnord
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss påwww.postnord.com

Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) arbetar för en effektivare statsförvaltning, i nära samarbete med Regeringskansliet och myndigheterna. ESV stödjer regeringens satsning Digitalt först genom att bland annat följa upp den offentliga sektorns digitalisering, utveckla metodstöd och ge stöd inom nyttorealisering. ESV ansvarar även för att koordinera och följa upp myndigheternas arbete med att effektivisera sina inköp med e-handel, samt samordnar svenska insatser inom eDelivery. Läs mer på: www.esv.se

Sopra Steria

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer inom digitalisering. Företaget erbjuder strategiutveckling, IT-rådgivning, infrastruktur- och systemutveckling, digitala lösningar och drift. Företaget har 38 000 medarbetare i 20 länder och hade en omsättning på 34 miljarder kronor under 2015. I Skandinavien arbetar 1300 medarbetare med en årlig omsättning på 1,8 miljarder kronor. Läs mer på: www.soprasteria.se

Advokatfirman Lindahl

Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Klienterna återfinns ofta i kunskapsintensiva branscher. Lindahl har lång erfarenhet av stora och komplicerade upphandlingar och rådgivning kopplad till offentlig sektor. Vi biträder alla slags aktörer och har en omfattande utbildningsverksamhet. Lindahl har både den stora byråns breda kapacitet och juridiska spetskompetenser och gedigna erfarenheter av många olika branscher. Vår raka och tydliga kommunikation, höga kompetens och kommersiella förståelse garanterar en ändamålsenlig rådgivning och ger en god affär för klienten. Läs mer på: lindahl.se

21st Century Mobile

21st Century Mobile erbjuder högkvalitativa och kundanpassade lösningar som använder den mobila kanalen för att effektivisera och förenkla våra kunders affärsprocesser, kommunikation och marknadsföring. Tack vara hög kompetens, stabil och beprövad plattform kan vi erbjuda flera applikationer som använder den mobila kanalen för att snabbt och effektivt kommunicera med en stor publik. Våra applikationer har utvecklats för att möta olika typer av behov inom flera branscher och användningsområden med tydlig nytta. Välkommen till vår monter för intressanta diskussioner kring lösningar för bland annat e-hälsa och incidenthantering! Läs mer på: www.21st.se/

FlexiteBPMS

Vi kan den digitala resan. Under mer än tio år har vi tagit manuella rutiner, förbättrat dessa och gjort om dem till digitaliserade, körbara processer. Vi förstår vikten av att få med sig verksamheten och vi förstår att ni vill äga kompetensen själva. Därför erbjuder vi er inte bara marknadens ledande verktyg, utan även kompetens och metoder för att framgångsrikt nå målet – högre effektivitet och nöjdare kunder. Läs mer på: www.flexite.com.

Pulsen

Integration skapar enklare och säkrare digitala informationsflöden. Vi effektiviserar och skapar kontroll på digitala informationsflöden. Det ger ökad flexibilitet och förändringsförmåga, för våra kunder som kan utveckla sina verksamheter och nå nya mål. Pulsen grundades år 1964 och har över 1 000 anställda.

Barium

Barium utvecklar Barium Live – en low-code plattform som gör det möjligt att skapa applikationer utan kod. En molnplattform för E-förvaltning, kontaktcenter, blanketthantering och ledningssystem. Utveckling och drift sker i Sverige enligt ISO 27001.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise (HPE) skapar nya möjligheter för teknik att ge meningsfull och positiv inverkan på människor, företag, myndigheter och organisationer. Som ett av världens största teknologiföretag erbjuder HPE industrianpassade lösningar för att hjälpa kunder världen över att nå längre på kortare tid. Läs mer på: www.hpe.com

Adaptit

Adaptit är en oberoende konsultbyrå som vägleder digital transformation. Vi har kompetens inom kommunikation, verksamhetsutveckling, it-utveckling och förändring. Vi lever i en värdebaserad företagskultur och driver intressenätverket ”epraktiken”. Vi är drygt 20 medarbetare och rekryterar löpande. Vi grundades 2005, har alltid varit vinstdrivande och omsatte senast 28 MSEK med 15 % rörelseresultat. Vi har en tydlig tillväxtplan med en relevant affärsinriktning. Läs mer på: www.adaptit.se

Mina meddelanden

Med tjänsten Mina meddelanden kan myndigheter, kommuner och landsting skicka post digitalt till privatpersoner och företag. Mottagaren får posten säkert och samlat i en egen digital brevlåda och kan öppna och läsa den oberoende av tid och plats.

Verisec

Den 15 augusti 2017 lanserades Sveriges nya e-legitimation – Freja eID – till den första användargruppen; högskole- och universitetsstudenter. Vi har lyssnat till kommuner, landsting, myndigheter och inte minst medborgare för att skapa en modern e-legitimation med unika funktioner, som tar vara på alla digitaliseringens möjligheter. Genom ett samarbete med Tieto blir det extra enkelt att integrera med Freja eID för er som driftar er IT-miljö eller tjänster hos dem. Freja eID kommer också att ansöka om kvalitétsmärket Svensk e-legitimation hos E-legitimationsnämnden. www.frejaeid.com

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) ingår i SKL Kommentus som är ett dotterbolag till SKL. SKI gör samordnade nationella upphandlingar för Sveriges kommuner, landsting, regioner och deras bolag. De färdiga ramavtalen förenklar försörjningen av varor och tjänster samt sparar tid och resurser i användarnas egen verksamhet.

Leave a Reply