Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

Stockholms stad

Stockholms stad har ambitionen att vara en av världens smartaste städer. Genom att bygga en smart och uppkopplad stad kan staden tillhandahålla högsta möjliga livskvalitet för stockholmarna och det bästa klimatet för företagande. Genom att samarbeta med andra myndigheter och kommuner, delta i regeringens arbete med digitaliseringen och genom att delta i SKL:s initiativ är Stockholm med och stöder framväxten av en smartare välfärd. 2017 utsågs Stockholm till Sveriges Digitaliseringskommun och i år är de värdstad för eFörvaltningsdagarna. Läs mer på: http://www.stockholm.se/

Postnord
Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000 anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

DIGG

DIGG är en ny myndighet. Skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Vi är ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Vi stöttar och driver på. Vi är en myndighet, men vi gör inte jobbet ensamma. Med hjälp av andra samlar vi in och delar med oss av kunskap om hur man kan arbeta med digital verksamhetsutveckling – kunskap som hela den offentliga sektorn kan ha nytta av. DIGG ska också bistå Regeringen med underlag. Till exempel arbetar DIGG med gemensamma frågor kring e-legitimering och e-underskrift samt e-handel. Men också öppen och datadriven innovation och behovsdriven utveckling.

Läs mer på: digg.se

Digital Workforce

Digital Workforces vision är att vara ledande på nyskapande administrativt arbete i Norden. Detta med hjälp av Robotic Process Automation och ledande AI-lösningar. Företaget grundades sommaren 2015 och vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom RPA och digital arbetskraft med drygt 150 anställda experter i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Läs mer på: digitalworkforce.se

FlexiteBPMS

Vi kan den digitala resan. Under mer än tio år har vi tagit manuella rutiner, förbättrat dessa och gjort om dem till digitaliserade, körbara processer. Vi förstår vikten av att få med sig verksamheten och vi förstår att ni vill äga kompetensen själva. Därför erbjuder vi er inte bara marknadens ledande verktyg, utan även kompetens och metoder för att framgångsrikt nå målet – högre effektivitet och nöjdare kunder. Läs mer på: www.flexite.com.

Acceptus AB

Acceptus erbjuder erfarna interimschefer med gedigen sjukvårdsbakgrund, projektledare för implementering av e-hälsotjänster samt Utvecklingsprogram för Ledare i Vården. Vi har lång erfarenhet av ledarskap och bred kompetens inom e-hälsa hos både kommuner, landsting och privata vårdgivare. Vi utför uppdrag i hela Sverige och har vårt kontor i Stockholm. Acceptus har en tydlig vision och strategi för att möta behoven i framtidens vård och omsorg.

Läs mer på www.acceptus.se

wec360°

wec360° hjälper er att ge kommunens invånare tillgång till framtiden. Med avancerad teknik inom 3D-visualisering såsom Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och interaktiva online-lösningar förser vi kommuner och byggbolag med verktyg för att presentera och föra dialog om framtida planer för staden. På eFörvaltningsdagarna ställer vi ut tillsammans med vår samarbetspartner Samsung. Hos oss får ni möjlighet att själva testa det senaste och mest avancerade inom modern visualisering för stads- och samhällsplanering.

Läs mer på www.wec360.com

Samsung

Samsung Electronics inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare samt LED-lösningar. Samsung deltar på eFörvaltningsdagarna tillsammans med vår partner wec360°, vårt samarbete har genom innovativt tänkande och teknik i framkant förenklat människors vardag.

Läs mer på www.samsung.com

Karlstads Kommun

Karlstad ska vara en kommun för alla. Med Digitala Karlstad som vägvisare kan vi med drivkraften i våra verksamheter arbeta samlat, strukturerat och medvetet med vårt utvecklingsarbete. Vi sätter människan i fokus för att kunna erbjuda tjänster som möter deras behov och förväntan. Karlstads kommun skapar förutsättningar för en enklare vardag med smartare tjänster där Digitala Karlstad ger oss en gemensam riktning. Nu kraftsamlar vi för att gemensamt skapa bra dagar för Karlstadsborna.

Den nya hemsidan digitalakarlstad.se  kommer inom kort.

I-Trust

I-Trust tillhandahåller en komplett uppsättning verktyg för ert Governance arbete. Med vår enablor-plattform får ni ett enkelt verktyg som är utformat för att lösa den komplexa uppgiften att hantera de olika regler, standarder och skyldigheter som en organisation måste följa. I Danmark används enablor som samarbetsplattform för GDPR och Informationssäkerhet av alla kommuner. Dels för compliance arbetet i den enskilda kommunen men också som en mät- och förvaltningsplattform för samverkan mellan kommunerna.

Läs mer på: www.i-trust.dk

Leave a Reply