Offentliga Affärer

Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga sektorn. Läs mer på: www.offentligaaffarer.se

MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. En viktig del av uppdraget är att stödja och samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. MSB:s avdelning för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig information svarar för regler och för utveckling av samhällets arbete med kontinuitetshantering och kritiska beroenden. Avdelningen ska ge råd och stöd i förebyggande arbete till andra statliga myndigheter, kommuner och landsting samt företag och organisationer. Avdelningen svarar för den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Läs mer på www.msb.se

DIGG

DIGG är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Vi är ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Vi stöttar och driver på. Vi är en myndighet, men vi gör inte jobbet ensamma. Med hjälp av andra samlar vi in och delar med oss av kunskap om hur man kan arbeta med digital verksamhetsutveckling – kunskap som hela den offentliga sektorn kan ha nytta av. DIGG ska också bistå Regeringen med underlag. Till exempel arbetar DIGG med gemensamma frågor kring e-legitimering och e-underskrift samt e-handel. Men också öppen och datadriven innovation och behovsdriven utveckling.

Läs mer på: www.digg.se

Digital Workforce

Digital Workforces vision är att vara ledande på nyskapande administrativt arbete i Norden. Detta med hjälp av Robotic Process Automation och ledande AI-lösningar. Företaget grundades sommaren 2015 och vi ger våra kunder tillgång till Nordens största expertnätverk inom RPA och digital arbetskraft med drygt 150 anställda experter i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Polen. Vi automatiserar administrativa rutinuppgifter och frigör tid till lönsammare och viktigare uppgifter. Läs mer på: digitalworkforce.se

Bitoreq

Bitoreq AB skapar helhetslösningar för att frigöra tid så att proffs får vara proffs! Med detta följer ökad kvalitet, mer mänsklig kontakt och en attraktivare arbetsplats. Vi gör detta genom att använda oss av den senaste tekniken inom Digitalisering, Robotic Process Automation, Artificiell Intelligens, Internet of Things, Analytics och Big Data. Det är Din verksamhet som styr vad vi utvecklar! Vi blir glada varje gång någon känner slippandets glädje och varje gång någon får en mänskligare och mer spännande vardag!
Kontakta oss via mail, kontakt@bitoreq.se, så berättar vi mer!

Läs mer här: www.bitoreq.com

PwC i Sverige

Vi är marknadsledande inom revision, skatte- och affärsrådgivning med 2 800 medarbetare och 34 kontor runt om i landet. Våra 45 000 kunder utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.
Vår bransch har en nyckelroll i samhället där vi som rådgivare och revisorer ska bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle. Det är också det som är utgångspunkten för vår
vision: Att bidra till ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende.

Läs mer på www.pwc.se

Gullers

Gullers är en av Sveriges största kommunikationsbyråer med 200 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Umeå. Som fullservicebyrå med ett djupt och brett kunnande inom kommunikation, från analys och strategi på ledningsnivå till genomförande av planer och aktiviteter stödjer Gullers uppdragsgivare med att ta fram vision, budskap och kommunikationsplattform samt kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner. Gullers har tagit fram flera prisbelönade kampanjer och koncept. Läs mer här: www.gullers.se

Pagero

En koppling – global räckvidd. Vi vill att det skall vara enkelt att göra affärer. Därför bygger vi världens största, öppna affärsnätverk. Med vårt molnbaserade nätverk kan du nå alla företag världen över – oberoende av hur många länder du är verksam i. Vi tar hand om de tekniska och legala kraven i alla dina order-to-cash, purchase-to-pay och fraktprocesser, för att ge dig korrekt data, transparens och överblick i realtid. Allt via en enda koppling. Läs mer på www.pagero.se

Atea

Genom att skapa en it-infrastruktur i världsklass är Atea med och lägger grunden till ett smartare och mer innovativt Sverige. Vi och våra medarbetare har utgått från de behov dagens verksamheter har när vi format vårt erbjudande för Information Management, Digital Workplace och Hybrid Platforms. Allt hänger ihop. Det handlar om att hitta och dra nytta av all data och använda den på rätt sätt, hur vi samverkar med varandra både i jobbet och privat och att datan görs tillgänglig och lagras säkert.

Läs mer här: www.atea.se

Capgemini

Capgemini är världsledande inom konsulttjänster, teknikjänster och digital transformation och ligger i framkant av innovation. Allt för att möjliggöra hela bredden av kundernas möjligheter i den växande världen av moln, digitala och plattformar. Läs mer på www.capgemini.com/se

IDEMIA

Vi erbjuder våra kunder högsäkerhetsprodukter så som biometri och digitala lösningar. Det SIS-märkta legitimationskort i kombination med chipteknologier ger kunden en säker access till både dörrar och datorer. Läs mer på: www.idemia.com

Knowit

Inom offentlig sektor finns en målsättning att effektivisera verksamheten och att förenkla kommunikationen med medborgarna. Exempel på lösningar vi levererar är webblösningar, mobila lösningar, intranät, ärende- och dokumenthanteringslösningar, arkiveringslösningar och verksamhetssystem kopplade till specifika behov. Knowit har med lång erfarenhet inom offentlig sektor en stark position, som vi ständigt utvecklar genom bland annat kompetens- och erfarenhetsöverföring från andra branscher. Läs mer på: www.knowit.se

Fackförbundet ST

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Läs mer på: www.st.org

PA Consulting

PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting sysselsätter 2600 anställda globalt varav 280 i Norden. För mer information besök: www.paconsulting.com

Cirio

Cirio är en advokatbyrå med syfte att forma den juridiska infrastrukturen för framtidens näringsliv och samhälle. Byrån grundades 2019 och är en av de ledande fullservicebyråerna i Sverige. Med 130 anställda erbjuder Cirio affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, tvister och konkurser samt innovationsbringande samarbeten. Byrån har särskild spetskompetens inom områden som förnybar energi, life science och digitalisering.

Läs mer på: www.cirio.se

metasolutions-logo-1-600dpi

Metasolutions

MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering. Vi tror på ett transparent samhälle där öppna datakällor fungerar som katalysatorn för allmännyttiga tjänster.

Läs mer på: www.entryscape.com

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) is committed to our customers across the Nordics, which is why we recently launched a new AWS Europe Region in Stockholm, Sweden. You can now use the AWS Europe (Stockholm) Region to deliver websites, applications, and content to end users across the Nordics with lower latency. You can also leverage AWS services for advanced technologies, such as analytics, database, mobile services, and serverless, to drive innovation.
Läs mer på www.aws.amazon.com

Dania Software
Vi är experter på lösningar för Microsoft Office, 365 och Office Online.
Mer än 250 000 användare i över 100 organisationer använder aktivt vår marknadsledande malllösning, dynamictemplate. En nyhet är att dynamictemplate nu också finns tillgängligt i molnet, vilket möjliggör skapandet av komplexa dokument med direkt integration till verksamhets- och dokumenthanteringssystem på alla plattformar när som helst med dynamictemplate Cloud. Kontakta oss och upptäck hur dynamictemplate kan spara miljoner i Microsoft Office-licenser och effektivisera dina arbetsprocesser.

Läs mer på www.daniasoftware.com

UClarity
Digitala möten och Digitalt arbetssätt. Vi är er guide på resan till nya effektiva och hållbara arbetssätt. Digitala möten syftar till att ”möta” kollegor, kunder och samarbetspartners oberoende av plats och innefattar allt från e-post, chatt, kalender, webb/videokonferens, informationshantering, telefoni till kontakt center. Digitalt arbetssätt handlar om hur vi (du och jag) använder tekniken på ett smartare sätt som är hållbart för människan, miljön och verksamheten i sin helhet.

Läs mer på: www.uclarity.se

ServiceNow

Vi förvandlar gamla, manuella sätt att arbeta till moderna digitala arbetsflöden. Anställda och kunder får vad de behöver, när de behöver det – snabbt & enkelt!

Läs mer på: www.servicenow.com

Utskrift

BankID

BankID ingår i Valfrihetssystemet 2018 e-legitimering. Vi har funnits sedan 2002 och förenklat vardagen för miljontals svenskar samt lagt grunden för delar av det digitala livet i Sverige. Idag har 8 miljoner svenskar BankID och det utförs cirka 4 miljarder transaktioner årligen. Vi är en pålitlig aktör med alla kompetens som behövs för att leverera säkra e-legitimationstjänster till offentlig sektor.
För mer information www.bankid.com/offentligsektor, alternativt mejla valfrihetssystem@bankid.com

Leave a Reply