DIGITALT LEDARSKAP


Så skapas ökad kompetens och förståelse för den digitala förändringsresan 

Västerbotten är ett län där mellankommunal samverkan driver på den digitala transformationen. Tillsammans arbetar vi både med bredd och spets utifrån den regionala digitala agendan. Beslutsfattare och chefer i offentlig sektor behöver förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. När du besöker seminariet får du ta del av erfarenheter och våra bästa tips för att lyckas höja den digitala kompetensen hos ledningsgrupper. I detta seminarium får du också ta del av exempel från ledarutbildningen ”Att leda digital förändring”.
Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

Hur man skapar en god digital arbetsmiljö
Digitaliseringen ger möjligheter men kan också innebära risker för individer, grupper och organisationer. Roger Edsand berättar om hur arbetsmiljörisker kan identifieras i ett tidigt skede vid IT-projekt och hur vi kan få en aktuell bild av den digitala arbetsmiljön. Från planering till användande med ett förebyggande perspektiv.
Roger Edsand, Utvecklingsledare, Göteborgs Stad/Intraservice

Vilka förmågor behöver din organisation utveckla för att lyckas med digitaliseringen?
Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som sedan mitten av 2017 har i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. En medveten styrning och ledningens engagemang är avgörande för att lyckas driva framgångsrika initiativ. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka förmågor behöver organisationer utveckla för att klara omvärldsförändringar? Expertgruppens tidigare kanslichef delar under detta pass med sig av spaningar och erfarenheter från arbetet med att stötta myndigheter i större digitaliseringsprojekt. From 1 september 2018 övergår Expertgruppens uppdrag till den nya myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Tipsen som gör att du kommer vidare
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap? Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Praktiska exempel på hur du som chef kan tillämpa tillitsbaserat ledarskap.
Laura Hartman, Ordf. Tillitsdelegationen

DIGITAL TRYGGHET


Spionage i modern tid
Hur ser hotet mot svenska organisationer, företag och myndigheter ut? Vilka är aktörerna och hur går de tillväga? Vad kan vi göra för att skydda oss och i förlängningen samhället?
Carolina Angelis,
VD för YOBANY, med tjugo års erfarenhet inom både den civila och militära underrättelsetjänsten

E-Delivery – Framtidens IT infrastruktur för säker meddelande överföring
EU har tillsammans med medlemsländerna tagit fram olika byggstenar för gemensam IT-infrastruktur. E-Delivery är en byggsten för att säkert kunna sända strukturerad, ostrukturerad och digital data.  E-Delivery är framtagen för att hantera information över landsgränser men kan också användas nationellt och lokalt. Byggstenen är framtagen för den offentliga och privata sektorn. I Sverige arbetar vi med E-Delivery i EU projekt samt att det har genomförs piloter nationellt. Martin Völcker, Myndigheten för Digital Förvaltning, som är Sveriges E-Delivery koordinator berättar mer om vad E-Delivery är och vad man kan använda E-Delivery till samt vad som pågår i Sverige.  
Martin Völcker,
Ekonomistyrningsverket (Projectmanagement and coordination at ESV)

Utmaningen med ostrukturerade personuppgifter inför GDPR
Föreningen Sambruks projekt ”Kartläggning av personuppgifter i komplexa informationssystem inför GDPR med stöd av Artificiell Intelligens” är avslutat. Projektet har resulterat i en AI-lösning som dramatiskt minskar den arbetsinsats som krävs för att lösa utmaningen med ostrukturerade personuppgifter. Lösningen bygger på ett helt nytt sätt att träna, leverera och använda Artificiell Intelligens-baserade komponenter.
Peter Mankenskiöld
, Verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Förening Sambruk

DIGITAL INNOVATION


Informationshantering med stöd av AI
Hur AI, process och kunskapsstöd sammanförs för att lösa utmaningen med informationshantering och GDPR.
Karl-Oskar Brännström, delägare och affärsutvecklare på Flexite och med ett brinnande intresse för den nytta man kan åstadkomma med digitala processer.

RPA – det vassaste verktyget i digitaliseringslådan för all offentlig verksamhet
Detta säkerställer ett fortsatt uppfyllande av det kommunala, statliga och vårdande uppdraget i tider av växande och åldrande befolkning. Alla förvaltningar kan dra stor nytta och hundratals processer kan effektiviseras med Robotics.
Kenneth Tellebo
, Country Manager at Digital Workforce AB

E-samverkan för behovsdriven innovationsupphandling
Välkommen hit – ny digital tjänst som vässar inflyttning
Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Genom att arbeta med behovsdriven utveckling, innovationsvänlig upphandling, nya affärsmodeller och öppen källkod finns nu Sveriges första digitala inflyttningsguide tillgänglig för kommuner och arbetsgivare. Kom och ta del av erfarenheterna och upplevelserna bakom arbetet i digitaliseringsprojektet eSamverkan.
eSamverkan är ett EU-projekt som drivs av Kommunförbundet Västernorrland, med samtliga kommuner i Västernorrland samt Hudiksvall och Nordanstig kommun.
Niklas Rahm
, projektledare eSamverkan, Colegica, Jari Koponen, IT-strateg, koncernstaben, Sundsvalls kommun

SAMHÄLLSNYTTA I PRAKTIKEN


Vinnaren av e-diamond award 2017- RPA som framgångsfaktor
Trelleborgs kommun, vinnare av Ediamond Award 2017, delar med sig av erfarenheterna av den fortsatta resan efter införandet av sin prisvinnare RPA på arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen 2017. Hur gick det och vad händer i framtiden? Hur går du vidare med RPA?
Mikael Karlsson
, enhetschef Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun

Digital transformation i praktiken
Digitaliseringen påverkar oss alla och förändrar vårt beteende. Charlotte Svensson har stor erfarenhet av att driva förändringsresan, hur den påverkar människan och dess beteende och vad som krävs för att du skall lyckas med din transformation. Charlotte har valts till en av de 50 främsta digitala profilerna i Norden. Nu har du möjlighet att ta del av Charlottes bästa tips på din resa.
Charlotte Svensson, Head of BA communication and services, PostNord

RPA inom Skellefteå Kommun – När IT och verksamhetsutveckling går hand i hand
Tänk om kommunens medarbetare enbart fick ägna sin tid åt sådant som skapar verkligt värde för våra invånare – istället för repetitiva arbetsuppgifter i olika verksamhetssystem. Snart är vi en bit på väg! Ta del av resultat och erfarenheter från ett nytt och högaktuellt projekt där utvecklingsavdelningen och IT-avdelningen tillsammans inför en robot, som skall kunna erbjuda kommunens verksamheter reell nytta i framtiden.
Henrik Näslund
, Kvalitetscontroller – Utvecklingsavdelningen, Anna Källsved, Avdelningschef IT Skellefteå Kommun

INFRASTRUKTUR


Nytt e-arkivbyggnadsblock – så fungerar det
Det nya byggnadsblocket eArchiving som är under uppbyggnad vid Connecting Europé Facility (CEF) har som sin grund specifikationer som motsvarar de svenska FGS:erna. Hur påverkar ett e-arkiv byggnadsblock arbetet med specifikationer i Europa och här i Sverige?
Karin Bredenberg
, Riksarkivet Teknisk rådgivare, metadata

Samordnad informationskartläggning och klassning
Koll på verksamhetsinformation är viktigare än någonsin. Vilka synergier finns det med ett helhetsgrepp på informationshantering? GDPR, informationssäkerhet och digitalt bevarande Med utgångspunkt från informationsobjekt samt kartläggning och klassning av känslig information.
Anders Danielsson, Informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera

OECD – Rapport om öppna data
Oecd har gjort en översyn av den digitala förvaltningen i Sverige. De har presenterat ett antal rekommendationer om hur Sverige ska utnyttja data som strategisk och gemensam resurs för att möta framtidens samhällsutmaningar. Ta del av rekommendationerna.
Barbara Chiara Ubaldi,
OECD, i samtal med Darja Isaksson, digitalstrateg och ledamot av regeringens innovationsråd

Leave a Reply