Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten