Darja Isaksson, digitalstrateg och ledamot av regeringens innovationsråd

Darja Isaksson, digitalstrateg och ledamot av regeringens innovationsråd

Darja Isaksson, digitalstrateg och ledamot av regeringens innovationsråd