Katarina von Goës, Kanslichef, Regeringens expertgrupp för digitala investeringar

Katarina von Goës, Kanslichef, Regeringens expertgrupp för digitala investeringar

Katarina von Goës, Kanslichef, Regeringens expertgrupp för digitala investeringar