Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar

Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster på Arbetsförmedlingen, Tidigare Kanslichef i Expertgruppen för digitala investeringar