Här finner du de presentationer som talarna hade under eFörvaltningsdagarna 2019

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT, MEN HUR RESPEKTERAR VI DEN?
GDPR har pekat ut riktningen och den personliga integriteten måste respekteras. Den initiala rädslan för
viten börjar ersättas av en förståelse för att medborgares och kunders förtroende förtjänas genom att
respektera deras integritet. Hanterar man inte den registrerades rättigheter riskerar man därför att båda
skapa intern oreda och leda till en förtroendeförlust. Hur förbereder man sin organisation för att hantera
personuppgiftsärenden? Vilka processer måste finnas på plats för att förvaltningen av GDPR inte ska bli
en fråga om akut brandsläckning?
Karl-Oskar Brännström, Jurist och grundare av Aigine.

Klicka här för att ta del av presentationen


E-ARKIVERING ETT VIKTIGT BYGGNADS BLOCK I FRAMTIDENS E-FÖRVALTNING
Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta
del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda
byggnadsblocket och bidra i arbete framåt? Hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa
vårt arbete med FGS här i Sverige?
Karin Bredenberg, Senior teknisk rådgivare, riksarkivet

Klicka här för att ta del av presentationen


PRAKTIKFALL – SÅ SKAPAS SAMVERKAN FÖR GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD
Under 2017 fick kommunalförbundet Sydarkivet uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda tjänst som
dataskyddsombud till sina medlemmar. Ett år senare är Sydarkivera dataskyddsombud för
27 medlemsorganisationer, däribland femton kommuner, en region och ett antal kommunala bolag och
kommunalförbund. Under seminariet tar du del av erfarenheterna och får tipsen som ger dig möjlighet att skapa
samverkan kring gemensamt dataskyddsombud.
Therese Jigsved, Förbundsjurist och dataskyddsombud vid kommunalförbundet Sydarkivera.

Klicka här för att ta del av presentationen


 
Digitala beteenden – Så skapar du gränssnitt som leder till beteendeförändring
Förstår vi inte hur människor fungerar riskerar även de mest ambitiösa digitala projekten att få motsatt effekt. Niklas Laninge är psykolog på Gullers Grupp och hjälper till vardags samhällsaktörer att utveckla gränssnitt som leder till beteendeförändring. I sin föreläsning delar han ett par centrala lärdomar inom kundpsykologi och beteendedesign och ger åhörarna ett ramverk för att skapa bättre digitala gränssnitt.
Niklas Laninge, Psykolog på Gullers Grupp, expert i beteendedesign.
 
 
 

MSB:s grundläggande it-säkerhetsåtgärder
MSB:s vägledning för grundläggande it-säkerhetsåtgärder ska fungera som ett första steg på vägen mot ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för såväl offentliga som privata verksamheter. Seminariet ger dig inblick i vägledningens innehåll och hur du kan använda den i ditt säkerhetsarbete. Hur många av de tio viktigaste säkerhetsåtgärderna har din organisation vidtagit?

Carl Önne, Informationssäkerhetsspecialist, MSB

Klicka här för att ta del av presentationen


PRAKTISK INCIDENTANALYS
Förmågan att upptäcka, hantera och analysera inträffade incidenter är avgörande för ett framgångsrikt
informationssäkerhetsarbete. Seminariet tar sig an frågan om incidentanalys från ett praktiskt perspektiv och ger dig
tips på hur du går tillväga och hur resultatet kan användas för att förbättra informations- och cybersäkerheten i din
organisation.
Johan Turell, Information Security Analys, MSB

Klicka här för att ta del av presentationen


PRAKTIKFALL: FRÅN RPA TILL INTELLIGENT PROCESS AUTOMATISERING
Södertälje kommun berättar om sin digitaliserings resa där de lagt en solid grund med hjälp av RPA som
skapat förutsättningar för intelligent processautomatisering i nästa steg. Med rätt redskap och kompetens
har de etablerat förutsättningar till att snabbt automatisera relevanta processer och skapa förutsättning för
att skala upp inom hela kommunen. Samtidigt har de öppnat dörrarna till att gå vidare och använda AIlösningar i framkant. Ta del av ett spännande praktikfall kring automatisering och AI.
Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg, Södertälje kommun, Ulrica Storset, Digital Workforce

Klicka här för att ta del av presentationen


PRAKTIKFALL: SÄKRA MEDDELANDEN – OCH SEN DÅ?
Offentlig sektor har ett enormt behov att kommunicera säkert med medborgare men också med varandra. Vi vet
i dag att en hel del e-post med känsligt eller sekretessbelagd information ändå skickas varje dag. Ofta likställs
säkra meddelanden med krypterad epost utifrån att så länge det inte går att avlyssna så är det säkert. Men säkra
meddelanden handlar både om att skydda informationen och att säkerställa mottagaren. Hur vet man att det är rätt
mottagare som tar del av informationen? Lyssna på hur experterna resonerar kring denna frågeställning och mycket
mer kring säker medborgardialog.
Magnus Hübner, Grundare, TDialog, Fredrik Wellner, IT-arkitekt på Södertälje kommun

Klicka här för att ta del av presentationen


ATT LÖSA WEBBTILLGÄNGLIGHET I DOKUMENT – PRAKTISKA ERFARENHETER FRÅN DANMARK
Frederikssund Kommune i Danmark har gått i spetsen för hur de och andra danska kommuner uppfyller EU:s nya
direktiv om webbtillgänglighet.
Detta seminarium kommer att belysa några av de praktiska utmaningarna som den komplexa offentliga sektorns
organisationer mötte när webbdirektivet mötte dansk lagstiftning 2018. Detta inkluderar hur Frederikssund
kommune och många andra har arbetat för att lösa dessa utmaningar med några enkla och effektiva verktyg
Lars Hintze Andersen & Magnus Nussdorfer, dania software

Klicka här för att ta del av presentationen


PRAKTIKFALL: VINNAREN AV EDIAMOND AWARD 2018
– POLISENS E-TJÄNST GILTIGHETSKONTROLL AV ID-HANDLING

E-tjänsten beskrivs som den största förändringen på många år när det gäller giltighetskontroll av id-handlingar
i Sverige och skall motverka den ökade mängden bedrägeriförsök. E-tjänsten bidrar till att konsumentskyddet
stärks, att risken för identitetsrelaterade bedrägerier minskar och att tillgängligheten till Polisens växel ökar.
Lyssna till hur Polisen har analyserat behoven och därefter tagit fram en e-tjänst med tydligt medborgarfokus.
Nu kan du få reda på hur!
Malin Lindström, Verksamhetsutvecklare e-tjänster och Daniel Svan, Gruppchef e-tjänster medborgarmötet, Polismyndigheten

Klicka här för att ta del av presentationen