Här finner du de presentationer som talarna hade under eFörvaltningsdagarna 2018

Utmaningen med ostrukturerade personuppgifter inför GDPR
Föreningen Sambruks projekt ”Kartläggning av personuppgifter i komplexa informationssystem inför GDPR med stöd av Artificiell Intelligens” är avslutat. Projektet har resulterat i en AI-lösning som dramatiskt minskar den arbetsinsats som krävs för att lösa utmaningen med ostrukturerade personuppgifter. Lösningen bygger på ett helt nytt sätt att träna, leverera och använda Artificiell Intelligens-baserade komponenter.
Peter Mankenskiöld
, Verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg, Förening Sambruk

Klicka här för att ta del av presentationen


Hur man skapar en god digital arbetsmiljö
Digitaliseringen ger möjligheter men kan också innebära risker för individer, grupper och organisationer. Roger Edsand berättar om hur arbetsmiljörisker kan identifieras i ett tidigt skede vid IT-projekt och hur vi kan få en aktuell bild av den digitala arbetsmiljön. Från planering till användande med ett förebyggande perspektiv.
Roger Edsand, Utvecklingsledare, Göteborgs Stad/Intraservice

Klicka här för att ta del av presentationen


eDelivery – Framtidens it-infrastruktur för säker meddelandeöverföring
EU har tillsammans med medlemsländerna tagit fram olika byggstenar för en gemensam it-infrastruktur. eDelivery är EU:s byggsten för säker meddelandeöverföring för strukturerad, ostrukturerad och digital data. Byggstenen är framtagen för att hantera information över landsgränser men kan även användas nationellt och lokalt, av såväl den offentliga som den privata sektorn. Sverige arbetar med eDelivery i olika EU-projekt och genomför nationella pilotprojekt nationellt. Martin Völcker på Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) är Sveriges eDelivery-koordinator och kommer att berätta mer om vad eDelivery är, hur man kan använda byggstenen och vad som händer i aktuella nationella projekt i Sverige.
Martin Völcker, projektledare DIGG

Klicka här för att ta del av presentationen


Vilken framtid har välfärdssamhället i en digitaliserad värld?
I en allt högre takt ökar medborgarnas förväntningar på vad välfärdsstaten ska erbjuda i en digital värld – inom allt från e-förvaltning och service till smarta städer och förnyade demokratiska processer. Kommer välfärdsstaten att kunna anpassa sig till förväntningarna, eller utmanas den i sina grundvalar av nya digitala alternativ?
Mats Lewan, futurist, journalist och forskningsanalytiker

Klicka här för att ta del av presentationen


100 dagar med GDPR – Vad har hänt sedan 25 maj?
Den stora stormen kring GDPR är över, men vad hände egentligen? Vilka konsekvenser har vi fått och vilka konsekvenser kommer införandet av GDPR att få för landets offentliga organisationer? GDPR specialisten, Karen Lawrence Öqvist är tillbaka med en spännande summering av 100 dagar med GDPR, hur går vi vidare?
Karen Lawrence Öqvist, GDPR privacy expert, Författare och föreläsare

Klicka här för att ta del av presentationen


Digitala Karlstad – Så blev det verklighet av strategierna
Hur får man en strategi att bli känd med hjälp av ett praktisk verktyg? Genom ett handlingsorienterat arbetssätt har Karlstads kommun gått från strategi till verklighet och realiserat innovationsprocesser för digitala lösningar. Ta del av resan som började inom vård och omsorgsförvaltningen och nu blivit en del av det koncernövergripande uppdraget.
Marie Johansson, Utvecklingschef på Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun och Ann Otto Nemes, Utvecklingsdirektör, kommunledningskontoret, Karlstads kommun.

Klicka här för att ta del av presentationen


Nytt e-arkivbyggnadsblock – så fungerar det
Det nya byggnadsblocket eArchiving som är under uppbyggnad vid Connecting Europé Facility (CEF) har som sin grund specifikationer som motsvarar de svenska FGS:erna. Hur påverkar ett e-arkiv byggnadsblock arbetet med specifikationer i Europa och här i Sverige?
Karin Bredenberg
, Riksarkivet Teknisk rådgivare, metadata

Klicka här för att ta del av presentationen


Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Tipsen som gör att du kommer vidare
Hur genomförs förändringarna i offentlig sektor i praktiken utefter ett tillitsbaserat ledarskap? Vilka utmaningar finns och hur förändras ledarskapsstrukturen? Praktiska exempel på hur du som chef kan tillämpa tillitsbaserat ledarskap.
Laura Hartman, Ordf. Tillitsdelegationen

Klicka här för att ta del av presentationenVinnaren av e-diamond award 2017- RPA som framgångsfaktor – onsdag kl.13.40-14.10
Trelleborgs kommun, vinnare av Ediamond Award 2017, delar med sig av erfarenheterna av den fortsatta resan efter införandet av sin prisvinnare RPA på arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen 2017. Hur gick det och vad händer i framtiden? Hur går du vidare med RPA?
Mikael Karlsson
, enhetschef Socialförvaltningen, Trelleborgs kommun och
Eleonore Schlyter, enhetschef för myndighetsprocessen på Arbetsmarknadsförvaltningen

Klicka här för att ta del av presentationen


Den nya myndigheten för digital förvaltning – Hur ser uppdraget ut? Vad kan vi hjälpa er med?
Den helt nyinrättade myndigheten för digital förvaltning ger genom sin nytillträdda generaldirektör, Anna Eriksson, dig en presentation av myndighetsuppdraget, hur myndigheten är organiserad samt hur du kan dra nytta av myndighetens arbete framåt.
Anna Eriksson, GD på DIGG

Klicka här för att ta del av presentationen


Gemensam offentlig digital arkitektur i Danmark
Genom den gemensamma offentliga digitaliseringsstrategin 2016-2020 har Danmark lagt fram en gemensam ram för arkitektur och datadelning. Målet är att skapa en digital infrastruktur som korsar domäner, stöder bättre användarresor, övergripande processer och bättre delning och återanvändning av data. Infrastrukturen måste också stödja säkerhet, integritet och öppenhet. Chefsarkitekt Michael Kjeldgaard ger överflyttning med utvalda nedsidor i danska arbetet. Var är fokus och räckvidd när man arbetar över domäner? Vilka huvudmöjligheter ska byggas upp? Hur opereras arkitekturarbetet i projekt? Hur hanteras styrningen?
Michael Kjeldgaard, Chefsarkitekt i den danska gemensamma digitaliseringsstrategin, Digitaliseringsstyrelsen

Samordnad informationskartläggning och klassning
Koll på verksamhetsinformation är viktigare än någonsin. Vilka synergier finns det med ett helhetsgrepp på informationshantering? GDPR, informationssäkerhet och digitalt bevarande Med utgångspunkt från informationsobjekt samt kartläggning och klassning av känslig information.
Anders Danielsson, Informationssäkerhetsspecialist, Sydarkivera

Så skapas ökad kompetens och förståelse för den digitala förändringsresan
Västerbotten är ett län där mellankommunal samverkan driver på den digitala transformationen. Tillsammans arbetar vi både med bredd och spets utifrån den regionala digitala agendan. Beslutsfattare och chefer i offentlig sektor behöver förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker, samt motivation att delta i utvecklingen. När du besöker seminariet får du ta del av erfarenheter och våra bästa tips för att lyckas höja den digitala kompetensen hos ledningsgrupper. I detta seminarium får du också ta del av exempel från ledarutbildningen ”Att leda digital förändring”.
Andreas Skog, projektledare med ansvar för digital kompetens inom projektet Digitala Västerbotten

E-samverkan för behovsdriven innovationsupphandling
Välkommen hit – ny digital tjänst som vässar inflyttning
Platsens attraktivitet är en allt viktigare faktor för att attrahera nya invånare och kompetenser. Genom att arbeta med behovsdriven utveckling, innovationsvänlig upphandling, nya affärsmodeller och öppen källkod finns nu Sveriges första digitala inflyttningsguide tillgänglig för kommuner och arbetsgivare. Kom och ta del av erfarenheterna och upplevelserna bakom arbetet i digitaliseringsprojektet eSamverkan.
eSamverkan är ett EU-projekt som drivs av Kommunförbundet Västernorrland, med samtliga kommuner i Västernorrland samt Hudiksvall och Nordanstig kommun.
Niklas Rahm
, projektledare eSamverkan, Colegica, Jari Koponen, IT-strateg, koncernstaben, Sundsvalls kommun

Informationshantering med stöd av AI

Hur ska man hantera utmaningen med alla personuppgifter som finns i alla gamla filer och e-postmeddelanden? Lyssna på hur kollaborativt kognitivt lärande, workflow och kunskapsdatabaser ökar effektiviteten med över nittio procent, samtidigt som registerförteckning upprättas och förbereder organisationen för monitorering, begäran om registerutdrag och automatisk informationshantering.
Karl-Oskar Brännström – jurist och grundare av Aigine, en lösning för hantering och dokumentation av ostrukturerade personuppgifter enligt GDPR.

Klicka här för att ta del av presentationen