Här finner du de presentationer som talarna hade under eFörvaltningsdagarna 2019

PERSONLIG INTEGRITET ÄR VIKTIGT, MEN HUR RESPEKTERAR VI DEN?
GDPR har pekat ut riktningen och den personliga integriteten måste respekteras. Den initiala rädslan för
viten börjar ersättas av en förståelse för att medborgares och kunders förtroende förtjänas genom att
respektera deras integritet. Hanterar man inte den registrerades rättigheter riskerar man därför att båda
skapa intern oreda och leda till en förtroendeförlust. Hur förbereder man sin organisation för att hantera
personuppgiftsärenden? Vilka processer måste finnas på plats för att förvaltningen av GDPR inte ska bli
en fråga om akut brandsläckning?
Karl-Oskar Brännström, Jurist och grundare av Aigine.

Klicka här för att ta del av presentationen


E-ARKIVERING ETT VIKTIGT BYGGNADS BLOCK I FRAMTIDENS E-FÖRVALTNING
Byggnadsblocket eArchiving vid Connecting Europé Facility (CEF) har etablerats och ger hela EU möjlighet att ta
del av specifikationer och programvaror som underlättar informationens livscykel. Hur kan vi i Sverige använda
byggnadsblocket och bidra i arbete framåt? Hur påverkar byggnadsblockets arbete med specifikationer i Europa
vårt arbete med FGS här i Sverige?
Karin Bredenberg, Senior teknisk rådgivare, riksarkivet

Klicka här för att ta del av presentationen

PRAKTIKFALL – SÅ SKAPAS SAMVERKAN FÖR GEMENSAMT DATASKYDDSOMBUD
Under 2017 fick kommunalförbundet Sydarkivet uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda tjänst som
dataskyddsombud till sina medlemmar. Ett år senare är Sydarkivera dataskyddsombud för
27 medlemsorganisationer, däribland femton kommuner, en region och ett antal kommunala bolag och
kommunalförbund. Under seminariet tar du del av erfarenheterna och får tipsen som ger dig möjlighet att skapa
samverkan kring gemensamt dataskyddsombud.
Therese Jigsved, Förbundsjurist och dataskyddsombud vid kommunalförbundet Sydarkivera.

Klicka här för att ta del av presentationen