fbpx

Prisutdelning av eDiamond Award

eDiamond Award 2023

 
I samband med eFörvaltningsdagarna utses vinnaren av ”eDiamond Award”. Priset delades ut under årets bankett middag den 7 november på Hamburger Börs.
eDiamond Award är ett pris med syfte belöna myndigheter, landsting och kommuner som skapat nytta för framtidens eMedborgare.
Priset tillfaller den person och organisation som under året bäst erbjudit medborgare, företag och den egna organisationen nya möjligheter genom att etablera samhällsnyttiga e-tjänster.
Priset är instiftat av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl känt som ett ärofyllt pris i landets offentliga verksamheter.

 

2023 års vinnare av eDiamond Award!

Maria Sjögren,
Områdeschef avdelningen för Gemensamma försäkringsfrågor, Försäkringskassan.

Motivering:
Försäkringskassan gjorde under våren 2023 fler än 9 miljoner utbetalningar till svenska hushåll. Elstöd på 24 miljarder kronor betalades ut – snabbt, smidigt och säkert. Under stor tidspress lyckades Försäkringskassan leverera regeringsuppdraget inom utsatt tid. Uppdraget elstöd har inneburit ny regelutformning, nya samarbeten och många strategiska avvägningar. Maria Sjögren har i detta utmanande läge, genomgående och systematiskt visat gott ledarskap med medborgarperspektiv och samarbete som främsta drivkrafter.

Årets finalister!

Therese Frennberg,
Avdelningschef, Företagsavdelningen, Bolagsverket.

Motivering:
En ny lag om rapportering av betalningstider gäller i Sverige. Det innebär att svenska företag med fler än 249 anställda varje år ska rapportera vilka betalningstider de har för köp från företag som är mindre än de själva. Uppgifterna (i form av statistik) blir också offentliga och tillgängliga för allmänheten. Detta skapar samhällsnytta genom att bidra till att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Bolagsverket öppnade därför en ny e-tjänst i sommras - den första rapporteringen redovisades mellan den 1 juli och 30 september 2023.

Christopher Petersson,
Digitaliseringsstrateg, Stadsbyggnads-förvaltningen, Helsingborg.

Motivering:
De har på ett innovativt sätt tagit sig an utmaningarna med felanmälan och ärendehantering inom stadsbyggnad. En djärv satsning med målet att ha automatiserat stora delar av processen. De har som mål att ha 0 handpåläggning på ärenden år 2030. De utmanar sina egna processer men även invånarnas.

Sylvia Mårtensson,
Projekt- och Utvecklingsledare, Östersunds kommun.

Motivering:
För att de på allvar arbetar med frågan om att minska ofrivillig ensamhet bland sina medborgare. De samverkar med näringslivet och medborgarnas anhöriga. De ser både ekonomiska och kvalitativa nyttor. Detta genom en smart och enkel e-tjänst som medborgarna självständigt kan använda. Detta höjer livskvaliteten och möjliggör för medborgaren att stanna kvar i det egna hemmet längre genom samverkan mellan kommun och anhöriga.

Anna Tisäter,
Verksamhetsutvecklare, SLSO,
Akademiskt specialistcentrum, Region Stockholm.

Motivering:
Anna Tisäter arbetar hårt med att skapa nya tjänster i Alltid öppet, en digital tjänst inom Region Stockholm. Flera erbjudanden har skapats under året. Dels en tjänst för screening av hjärtsvikt hos diabetespatienter, men också många bra erbjudanden som vi kan erbjuda våra patienter inom våra specialiteter på Akademiskt specialistcentrum, SLSO. De hoppas att flera vårdgivare använder sig av de tjänster som de skapar för att upptäcka och/eller minska komplikationer gällande dessa patientgrupper.

Malin Krantz,
Kommundirektör, Uddevalla kommun.

Motivering:
Uddevalla kommun driver sin digitalisering i stark symbios mellan IT-avdelningen och verksamheten. IT-avdelningen har gått från en traditionell drift- och supportorganisation till en möjliggörare för verksamhetsutveckling genom egenutveckling av skräddarsydda e-tjänster, automationer och appar. Digitaliseringen har tack vare en stark ledning och målmedvetet arbete blivit en naturlig del i kommunledningens arbete på samma sätt som traditionella personal- och ekonomifrågor.

Dan Nilsson, Sektionchef, Katalysator IT och Digitalisering, Serviceförvaltningen, Malmö stad.

Motivering:
Genom framtagning av API och mikrotjänster möjliggör det att flera e-tjänster runtom i Malmö stad har kunnat automatiserats helt. Genom några få tryckningar kan nu malmöborna bland annat få sina ansökningar snabbare och automatiserade.

Göran Hellström,
Digitaliseringsstrateg, 
Södertälje kommun.

Motivering:
Södertälje kommun har tagit ett stort steg för att offentliga Sverige kostnadsfritt ska kunna dela information med varandra med så få mellanhänder som möjligt, utan att att göra avkall på säkerhet och användarvänlighet. Detta har de gjort genom att finansiera grundutvecklingen av MultifrågaXL som nu kan tillgängliggöras till alla Svenska kommuner och regioner.

Nominera din kandidat till

Omfamningen 2022