fbpx

Årets konferensprogram 2023

Programmet fylls på löpande.

Sveriges största och viktigaste konferens och mötesplats inom digital transformation i offentlig sektor – För 14:e året!

Dag 1

Registrering & Kaffe
 • 8:00 - 8.50
 • Utställningen

Registrering & Kaffe

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en morgonkaffe i utställningen.

Årets moderator Frida Boisen inleder konferensen
 • 8.50 - 09.00
 • Plenumsalen

Årets moderator Frida Boisen inleder konferensen

Den rutinerade superkommunikatören med stor insyn i digitalisering kommer leda oss genom årets dagar!

Regeringens digitaliseringspolitik – Hur ser den ut?
 • 9:00 - 9:15
 • Plenumsalen

Regeringens digitaliseringspolitik – Hur ser den ut?

Ett år har gått med den nya regeringen, vad har hänt under dessa månader? Vad är på gång, vad finns det för kommande planer och strategier för digitaliseringen i den offentliga sektorn?

Erik Slottner, Civilminister, Regeringskansliet.

Panel: Generativ Ai i offentlig sektor – bara att gasa på?! Eller behöver vi svänga längs vägen?
 • 9:15 - 10:00
 • Plenumsalen

Panel: Generativ Ai i offentlig sektor – bara att gasa på?! Eller behöver vi svänga längs vägen?

En av de första tjänsterna i Chat GPT har mynnat ut i att fler och fler stora företag och organisationer bygger sina egna tjänster med generativ ai. Hur påverkas den offentliga sektorn av detta? Lärarkåren höjde röster om ”fusk” inom skolvärlden, hur blir det med jobben och arbetsuppgifterna? Andra vill ha mer ai och menar att detta bara är början. Vilka lagstiftningar finns och arbetas med? Hur säkerställer vi säkerheten kring all den information som tas fram? Hur kommer tjänsterna gynna landets medborgare?

Erik Slottner, Civilminister, Regeringskansliet. Anna Eriksson, Generaldirektör DIGG.
Fler panelister tillkommer.

Fika & Mingel
 • 10:00 - 10:40
 • Utställningen

Fika & Mingel

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.
Det kommer även vara en öppen workshop i utställningen mellan 10:15 - 10:35.
Mer info kommer.

Global utblick - Hur står sig Sverige internationellt?
 • 10:40 - 11:20
 • Plenumsalen

Global utblick - Hur står sig Sverige internationellt?

Mer info kommer inom kort.

Panel: Vart är Sverige på väg?
 • 11:20 - 11:50
 • Plenumsalen

Panel: Vart är Sverige på väg?

Samtal med Anna Gärdin, Framtidsdirektör, Huddinge Kommun. Hanif Bali, fd ledamot i Sveriges riksdag. Fler panelister tillkommer.

How to keep our government continuity & data resilience if war comes – lessons learned from Ukraine
 • 11:50 - 12:20
 • Plenumsalen

How to keep our government continuity & data resilience if war comes – lessons learned from Ukraine

Citizens expect governments to continue to operate despite floods or heat waves endangering data centers, malicious actions taken against IT infrastructure, or power grid failures. Governments need to protect and maintain core digital assets and records such as population and property registers, education records, and revenue and benefits systems at all times. During this session, we will share insights into how Ukraine safeguarded its vital data so they could continue to serve their people.

Liam Maxwell, former Government CIO at Cabinet Office at 10 Downing Street, London.

Lunch
 • 12:20 - 13:30
 • Nackastrand Möten & Event

Lunch

Ät en härlig lunch samtidigt som du får tid att nätverka med andra deltagare. Kaffe och kaka serveras i utställningen efter lunchen.
Det kommer även vara en workshop i utställningen mellan 13:00 - 13:20.
Mer info kommer.

Parallella spår
 • 13:30 - 14:00

Parallella spår

Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan sex olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
Klicka på spårnamnen nedan för att se vilka programpunkter du kan välja mellan.

Kan nyckeln till dynamisk styrning ligga i digitaliseringen av myndighetsprocesser?!
 • 13:30 - 14:00

Kan nyckeln till dynamisk styrning ligga i digitaliseringen av myndighetsprocesser?!

Dynamisk styrning handlar om principer som i grunden är ganska enkla men som ofta är överraskande svåra att implementera. Vilka förutsättningar kan vara möjliggörare och vad krävs då för att komma fram och samtidigt lyckas få med sig effekterna av en av ökad digitalisering? Kom och lyssna på Ekan Management som berättar om sina erfarenheter från digitalisering och dynamisk styrning i olika offentliga verksamheter. En inspirerande stund att lyssna till hur din verksamhet kan skapa och använda informationsnav och digitaliserade processer för att inte enbart driva effektiviseringar genom exempelvis RPA, AI, e-tjänster utan framför allt för att dynamiskt kunna styra en offentlig verksamhet.

Christoffer Mathiasson, VD, Ekan Management och Petra Bredehorst, Affärsområdesansvarig, Digitalisering i offentlig sektor, Ekan Management.

Skellefteå kommuns resa från e-tjänster till automationsfabrik
 • 13:30 - 14:00

Skellefteå kommuns resa från e-tjänster till automationsfabrik

Skellefteå kommun har under 5 års tid jobbat målmedvetet för att frigöra tid ute i kommunens verksamheter. Här får du ta del av deras utmaningar och framgångsfaktorer på resan.

Karin Wikgren, Enhetschef Digitala kontoret, Skellefteå kommun.

Stark, säker och modern välfärd – hur tar du klivet in i molnet?
 • 13:30 - 14:00

Stark, säker och modern välfärd – hur tar du klivet in i molnet?

En god välfärd innebär att insatser ges i rätt tid, i rätt omfattning och på rätt plats. Tekniken för detta finns tillgänglig – hur tar man klivet? Under denna session tittar vi på vad ledare inom offentlig sektor ser som avgörande för att möjliggöra det offentliga uppdraget ur ett digitaliseringsperspektiv, vilka möjligheter molntjänster öppnar upp, samt hur andra organisationer navigerat i säkerhets- och integritetsfrågor för att kunna nyttja tekniken som finns tillgänglig idag.

Louise Callenberg, fd Sektionschef digitalisering, SKR.

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

Hur kan startups inom digital hälsa mötas med offentlig sektor och hur integrerar vi öppen innovation som en naturlig del av den offentliga verksamheten?
 • 13:30 - 14:00

Hur kan startups inom digital hälsa mötas med offentlig sektor och hur integrerar vi öppen innovation som en naturlig del av den offentliga verksamheten?

Nytänkande idag är troligtvis inte nytt imorgon, innovation behöver ske kontinuerligt och offentlig sektor behöver successivt ta till sig möjligheterna med ny teknologi. Även om viljan finns där, saknas ofta det naturliga och trygga mötet mellan entreprenörerna och offentlig sektor. Vi behöver mötesplatser, processer och stödtjänster för en säker interaktion mellan innovativa företag och offentlig sektor. Hur kan vi skapa en trygg miljö där säker interaktion kan trigga nya insikter? Lyssna till hur inkubation och stöd till startups kan bidra till att öka tryggheten för offentlig sektor och hur offentlig sektor kan dra nytta av öppen innovation som ett verktyg för att systematiskt uppnå förbättringar inom digital hälsa.

Tetiana Siianko Eriksson, Tech Entrepreneurship Manager, DigitalWell Arena.

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

Parallella spår
 • 14:20 - 14:50

Parallella spår

Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan sex olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
Klicka på spårnamnen nedan för att se vilka programpunkter du kan välja mellan.

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Säkerhet, lagring och åtkomst – Hur säker är den offentliga sektorn?

Här kommer vi få ta del av ett intressant arbete som görs inom cybersäkerhet för en av landets största myndigheter.

Kan omställningen till cirkulär IT påskyndas med automatisering?
 • 14:20 - 14:50

Kan omställningen till cirkulär IT påskyndas med automatisering?

I en undersökning genomförd på uppdrag av 3steptIT anger svenska företag och offentliga organisationer att säkerhet, kompetensbrist och klimatpåverkan är de största IT-relaterade utmaningarna. Skulle en digitaliserad och automatiserad process för cirkulär IT-livscykelhantering underlätta arbetet och påskynda omställningen? Och vad krävs egentligen för att implementera en automatiserad process med full kontroll över att IT-utrustning byts ut vid precis rätt tidpunkt, att utrustningen hanteras med ISO-certifierad raderingsteknik, samt säkerställer maximal användarnytta?

Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT.

Så förändrar Peppol inköpsprocessen
 • 14:20 - 14:50

Så förändrar Peppol inköpsprocessen

Peppol-nätverket förändrar logiken, snabbheten och säkerheten i affärstransaktioner samt inom e-handel. Och det är inte bara upphandlingsprocesserna som påverkas. Redan idag är Peppol det etablerade nätverket för affärsmeddelanden inom den offentliga sektorn i Europa - men innehåller långt fler möjligheter än bara hantering av fakturor. Vad innebär digitaliseringen av ordrar och kataloger för att automatisera flöden? Hur påverkas spendanalys och regelefterlevnad av tillgången på strukturerad data? Vad är egentligen CTC? Denna genomgång med utgångspunkt i Peppol beskriver hur digitaliseringen förändrar inte bara era inköp - utan ekonomiprocessen i grunden.

Henri Taipale, Grundare, Qvalia.

Covidbevis – ett lyckat ”rädda-världen-uppdrag”
 • 14:20 - 14:50

Covidbevis – ett lyckat ”rädda-världen-uppdrag”

Covid-19-virus och pandemin stängde samhällen och länder. Ekonomier rasade och vi upplevde en situation som ingen sett förut. Covidbevis var EU:s nyckel till att upprätthålla någon slags fri rörlighet och att hålla turism- och annan näring under armarna. Utvecklingen av de svenska covidbevisen gjordes på rekordtid och tjänsten covidbevis.se blev snabbt en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige. Förutom att covidbevis öppnade gränser och dörrar till evenemang så har det lärt oss mycket mer. Här är en chans att ta del av unik erfarenhet och intressanta exempel från ett utvecklingsprojekt med agil superkraft.

Mats Snäll, Senior rådgivare, Digg, Myndigheten för digital förvaltning.

Fika & Mingel
 • 14:50 - 15:30
 • Utställningen

Fika & Mingel

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.
Det kommer även vara en workshop i utställningen mellan 15:00 - 15:20.
Mer info kommer.

Parallella spår
 • 15:30 - 16:00

Parallella spår

Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan sex olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
Klicka på spårnamnen nedan för att se vilka programpunkter du kan välja mellan.

 • 15:30 - 16:00

Kommande punkt

 • 15:30 - 16:00

Kommande punkt

 • 15:30 - 16:00

NIS2 - Vad bör offentlig sektor tänka på? Allt du behöver veta!

I snitt har alla organisationer ca 30 olika verktyg för att skydda sig både internt och externt mot olika hot. Vi kommer att gå igenom 3 områden där de viktigaste kraven i NIS2-direktivet måste hanteras. NIS2 är ett EU-direktiv som antogs av EU-parlamentet i november 2022. Alla EU-länder förväntas följa NIS2-direktivet senast 2024. NIS2-direktivet innehåller strängare säkerhetskrav, rapporteringsskyldigheter och verkställighetskrav för ett bredare spektrum av organisationer. För bristande efterlevnad och misslyckande kan böterna vara upp till 10 miljoner euro eller 2% av företagets globala årliga omsättning.

Koppla hållbarhetsmålen till processarbetet
 • 15:30 - 16:00

Koppla hållbarhetsmålen till processarbetet

För att nå hållbarhetsmålen och säkerställa att man lever upp till dem är det viktigt att förstå vad i verksamheten som behöver förändras, vilka avdelningar och roller som berörs och hur stor effekt som förväntas. Genom att bryta ner de övergripande målen till mer konkreta och SMARTa mål är det möjligt att koppla dessa till processer därmed få värdefullt underlag för att planera, genomföra och följa upp de förändringar som krävs för att nå målen.

Patrik Hallén, EA-expert och försäljningschef, Dynacore

 • 15:30 - 16:00

Kommande punkt

 • 15:30 - 16:00

Kommande punkt

En av 14 nycklar till Internet – Hur fungerar det och vilket arbete måste utföras?
 • 16:10 - 16:40
 • Plenumsalen

En av 14 nycklar till Internet – Hur fungerar det och vilket arbete måste utföras?

Som en av 14 exklusivt utvalda personer i världen och som enda kvinna, innehar hon en av nycklarna till hela internet. Hur fungerar nycklarna? Vilka säkerhetsåtgärder finns och vad skulle det innebära om en nyckel försvinner? Ta del av hur ceremonin går till men även om vad som är så speciellt med krypto och vad man gör inom området på Militäriska Underrättelse -och Säkerhetstjänsten (MUST).

Pia Gruvö, Kryptostrateg, Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten.

Spännande keynote
 • 16:40 - 17:10
 • Plenumsalen

Spännande keynote

Här avslöjar vi snart vem det är...

Mingel
 • 17:10 - 18:00
 • Utställningen

Mingel

Vi avslutar programmet för dag 1 med ett mingel i utställningen. Mer information kommer.

Bankettmiddag med underhållning och prisutdelning
 • 19:00 - 01:00

Bankettmiddag med underhållning och prisutdelning

Välkommen på en trerättersmiddag med förstklassig underhållning och prisutdelning av eDiamond Award 2023!

Dag 2

Registrering & Kaffe
 • 8:20 - 9:00
 • Utställningen

Registrering & Kaffe

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en morgonkaffe i utställningen.

Yes! Så får du med alla på tåget till er nästa digitala succé!
 • 9:00 - 9:30
 • Plenumsalen

Yes! Så får du med alla på tåget till er nästa digitala succé!

Ny molnlösning, dags att byta digitalt system, få alla att använda er nya digitala tjänst - som ger bättre samhällsnytta, ett mer effektivt, säkert eller roligt arbete. Låter enkelt - men förändring stöter ofta på problem. Så hur gör du? För att få med alla på tåget - för att sälja in er nya innovation till ledning, medborgare och media. Frida Boisen, som i år mottog priset Årets berättare och som utnämnts till Årets superkommunikatör - ger sina bästa tips till hur ni lyckas med ert förändringsarbete.

Frida Boisen, Kommunikationsexpert och föreläsare.

Tekniken förändrar världen men människan gör den magisk!
 • 9:30 - 10:10
 • Plenumsalen

Tekniken förändrar världen men människan gör den magisk!

Mats Lewan blickar framåt genom att titta bakåt. Han förklarar varför teknik och innovation alltid drivit förändring genom historien, och varför digitalisering och AI fortsätter att göra det. Men han visar också varför det är vi människor som fyller världen med innehåll och gör den magisk. Och varför vi bör vara extra uppmärksamma på det som inte går att mäta.

Mats Lewan, Framtidsspanare.

Fika & Mingel
 • 10:10 - 10:40
 • Utställningen

Fika & Mingel

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.
Det kommer även vara en workshop i utställningen mellan 10:20 - 10:40.
Mer info kommer.

Kollektiv digitalisering: Radikalt nya samverkansformer för att rädda välfärden
 • 10:40 - 11:20
 • Plenumsalen

Kollektiv digitalisering: Radikalt nya samverkansformer för att rädda välfärden

Vi ser en spännande tid nu med olika former av samverkan och kollektiva sammanslagningar av offentliga verksamheter i syfte att effektivisera och förbättra arbetet och tjänsterna för medborgarna. Vad säger forskningen? Är det här ett vinnande koncept eller finns det några nackdelar? Lyssna till Johans inledning innan han får sällskap av några kommundirektörer som pratar om sina erfarenheter ifrån sina verksamheter.

Johan Magnusson, Professor för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet. Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstads kommun. Mattias Robertsson Bly, Kommunchef, Ånge kommun.

Kommande keynote
 • 11:20 - 12:00
 • Plenumsalen

Kommande keynote

Här släpper vi snart ytterligare en bra programpunkt! Håll tillgodo!

Lunch
 • 12:00 - 13:30
 • Nackastrand Möten & Event

Lunch

Ät en härlig lunch samtidigt som du får tid att nätverka med andra deltagare. Kaffe och kaka serveras i utställningen efter lunchen.
Det kommer även vara en workshop i utställningen mellan 13:00 - 13:20.
Mer info kommer.

Parallella spår
 • 13:30 - 14:00

Parallella spår

Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan sex olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
Klicka på spårnamnen nedan för att se vilka programpunkter du kan välja mellan.

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

Hållbara Moderna Möten för en distribuerad verksamhet
 • 13:30 - 14:00

Hållbara Moderna Möten för en distribuerad verksamhet

I FN:s globala hållbarhetsmål, som är en viktig del av Agenda 2030, erkänns digitalisering som en viktig förutsättning för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. Digitalisering spelar, när den används på rätt sätt, en central roll för att driva en hållbar övergång. Digitalisering och digital teknik kan dock också ha oavsiktliga effekter, såsom ökad klimatpåverkan och ojämlikhet. Digitaliseringens potential att främja hållbarhet ligger i dess förmåga att optimera resursanvändningen och effektivisera olika sektorer. Genom att använda digitala verktyg och tekniker kan vi identifiera ineffektiva processer, minska resursförbrukningen och därmed minimera negativ miljöpåverkan. Vi kommer föra en diskussion kring hur ni lyckas med hållbara möten i en distribuerad verksamhet.

Jimmy Antonsson, Product Manager, NUITEQ.

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00

Kommande punkt

Parallella spår
 • 14:20 - 14:50

Parallella spår

Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan sex olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst.
Klicka på spårnamnen nedan för att se vilka programpunkter du kan välja mellan.

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50

Kommande punkt

Fika & Mingel
 • 14:50 - 15:20
 • Utställningen

Fika & Mingel

Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.

Kommande programpunkt
 • 15:20 - 15:50
 • Plenumsalen

Kommande programpunkt

Här släpper vi snart ytterligare en bra programpunkt!

Avslutande keynote
 • 15:50 - 16.30
 • Plenumsalen

Avslutande keynote

Vilken spännande profil kommer avsluta årets konferens...? Det får du snart veta!

Parallella spår

Kan nyckeln till dynamisk styrning ligga i digitaliseringen av myndighetsprocesser?!
 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Kan nyckeln till dynamisk styrning ligga i digitaliseringen av myndighetsprocesser?!

Kan nyckeln till dynamisk styrning ligga i digitaliseringen av myndighetsprocesser?! Dynamisk styrning handlar om principer som i grunden är ganska enkla men som ofta är överraskande svåra att implementera. Vilka förutsättningar kan vara möjliggörare och vad krävs då för att komma fram och samtidigt lyckas få med sig effekterna av en av ökad digitalisering? Kom och lyssna på Ekan Management som berättar om sina erfarenheter från digitalisering och dynamisk styrning i olika offentliga verksamheter. En inspirerande stund att lyssna till hur din verksamhet kan skapa och använda informationsnav och digitaliserade processer för att inte enbart driva effektiviseringar genom exempelvis RPA, AI, e-tjänster utan framför allt för att dynamiskt kunna styra en offentlig verksamhet.

Christoffer Mathiasson, VD, Ekan Management och Petra Bredehorst, Affärsområdesansvarig, Digitalisering i offentlig sektor, Ekan Management.

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

Skellefteå kommuns resa från e-tjänster till automationsfabrik
 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Skellefteå kommuns resa från e-tjänster till automationsfabrik

Skellefteå kommun har under 5 års tid jobbat målmedvetet för att frigöra tid ute i kommunens verksamheter. Här får du ta del av deras utmaningar och framgångsfaktorer på resan.

Karin Wikgren, Enhetschef Digitala kontoret, Skellefteå kommun.

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

Stark, säker och modern välfärd – hur tar du klivet in i molnet?
 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Stark, säker och modern välfärd – hur tar du klivet in i molnet?

En god välfärd innebär att insatser ges i rätt tid, i rätt omfattning och på rätt plats. Tekniken för detta finns tillgänglig – hur tar man klivet? Under denna session tittar vi på vad ledare inom offentlig sektor ser som avgörande för att möjliggöra det offentliga uppdraget ur ett digitaliseringsperspektiv, vilka möjligheter molntjänster öppnar upp, samt hur andra organisationer navigerat i säkerhets- och integritetsfrågor för att kunna nyttja tekniken som finns tillgänglig idag.

Louise Callenberg, fd Sektionschef digitalisering, SKR.

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Säkerhet, lagring och åtkomst – Hur säker är den offentliga sektorn?

Här kommer vi få ta del av ett intressant arbete som görs inom cybersäkerhet för en av landets största myndigheter.

 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

NIS2 - Vad bör offentlig sektor tänka på? Allt du behöver veta!

I snitt har alla organisationer ca 30 olika verktyg för att skydda sig både internt och externt mot olika hot. Vi kommer att gå igenom 3 områden där de viktigaste kraven i NIS2-direktivet måste hanteras. NIS2 är ett EU-direktiv som antogs av EU-parlamentet i november 2022. Alla EU-länder förväntas följa NIS2-direktivet senast 2024. NIS2-direktivet innehåller strängare säkerhetskrav, rapporteringsskyldigheter och verkställighetskrav för ett bredare spektrum av organisationer. För bristande efterlevnad och misslyckande kan böterna vara upp till 10 miljoner euro eller 2% av företagets globala årliga omsättning.

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Kommande punkt

Kan omställningen till cirkulär IT påskyndas med automatisering?
 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Kan omställningen till cirkulär IT påskyndas med automatisering?

I en undersökning genomförd på uppdrag av 3steptIT anger svenska företag och offentliga organisationer att säkerhet, kompetensbrist och klimatpåverkan är de största IT-relaterade utmaningarna. Skulle en digitaliserad och automatiserad process för cirkulär IT-livscykelhantering underlätta arbetet och påskynda omställningen? Och vad krävs egentligen för att implementera en automatiserad process med full kontroll över att IT-utrustning byts ut vid precis rätt tidpunkt, att utrustningen hanteras med ISO-certifierad raderingsteknik, samt säkerställer maximal användarnytta?

Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT.

Koppla hållbarhetsmålen till processarbetet
 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

Koppla hållbarhetsmålen till processarbetet

För att nå hållbarhetsmålen och säkerställa att man lever upp till dem är det viktigt att förstå vad i verksamheten som behöver förändras, vilka avdelningar och roller som berörs och hur stor effekt som förväntas. Genom att bryta ner de övergripande målen till mer konkreta och SMARTa mål är det möjligt att koppla dessa till processer därmed få värdefullt underlag för att planera, genomföra och följa upp de förändringar som krävs för att nå målen.

Patrik Hallén, EA-expert och försäljningschef, Dynacore

Hållbara Moderna Möten för en distribuerad verksamhet
 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Hållbara Moderna Möten för en distribuerad verksamhet

I FN:s globala hållbarhetsmål, som är en viktig del av Agenda 2030, erkänns digitalisering som en viktig förutsättning för att uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. Digitalisering spelar, när den används på rätt sätt, en central roll för att driva en hållbar övergång. Digitalisering och digital teknik kan dock också ha oavsiktliga effekter, såsom ökad klimatpåverkan och ojämlikhet. Digitaliseringens potential att främja hållbarhet ligger i dess förmåga att optimera resursanvändningen och effektivisera olika sektorer. Genom att använda digitala verktyg och tekniker kan vi identifiera ineffektiva processer, minska resursförbrukningen och därmed minimera negativ miljöpåverkan. Vi kommer föra en diskussion kring hur ni lyckas med hållbara möten i en distribuerad verksamhet.

Jimmy Antonsson, Product Manager, NUITEQ.

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

Hur kan startups inom digital hälsa mötas med offentlig sektor och hur integrerar vi öppen innovation som en naturlig del av den offentliga verksamheten?
 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Hur kan startups inom digital hälsa mötas med offentlig sektor och hur integrerar vi öppen innovation som en naturlig del av den offentliga verksamheten?

Nytänkande idag är troligtvis inte nytt imorgon, innovation behöver ske kontinuerligt och offentlig sektor behöver successivt ta till sig möjligheterna med ny teknologi. Även om viljan finns där, saknas ofta det naturliga och trygga mötet mellan entreprenörerna och offentlig sektor. Vi behöver mötesplatser, processer och stödtjänster för en säker interaktion mellan innovativa företag och offentlig sektor. Hur kan vi skapa en trygg miljö där säker interaktion kan trigga nya insikter? Lyssna till hur inkubation och stöd till startups kan bidra till att öka tryggheten för offentlig sektor och hur offentlig sektor kan dra nytta av öppen innovation som ett verktyg för att systematiskt uppnå förbättringar inom digital hälsa.

Tetiana Siianko Eriksson, Tech Entrepreneurship Manager, DigitalWell Arena.

Så förändrar Peppol inköpsprocessen
 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Så förändrar Peppol inköpsprocessen

Peppol-nätverket förändrar logiken, snabbheten och säkerheten i affärstransaktioner samt inom e-handel. Och det är inte bara upphandlingsprocesserna som påverkas. Redan idag är Peppol det etablerade nätverket för affärsmeddelanden inom den offentliga sektorn i Europa - men innehåller långt fler möjligheter än bara hantering av fakturor. Vad innebär digitaliseringen av ordrar och kataloger för att automatisera flöden? Hur påverkas spendanalys och regelefterlevnad av tillgången på strukturerad data? Vad är egentligen CTC? Denna genomgång med utgångspunkt i Peppol beskriver hur digitaliseringen förändrar inte bara era inköp - utan ekonomiprocessen i grunden.

Henri Taipale, Grundare, Qvalia.

 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 1

Kommande punkt

Covidbevis – ett lyckat ”rädda-världen-uppdrag”
 • 14:20 - 14:50
 • Dag 1

Covidbevis – ett lyckat ”rädda-världen-uppdrag”

Covid-19-virus och pandemin stängde samhällen och länder. Ekonomier rasade och vi upplevde en situation som ingen sett förut. Covidbevis var EU:s nyckel till att upprätthålla någon slags fri rörlighet och att hålla turism- och annan näring under armarna. Utvecklingen av de svenska covidbevisen gjordes på rekordtid och tjänsten covidbevis.se blev snabbt en av de mest använda digitala tjänsterna i Sverige. Förutom att covidbevis öppnade gränser och dörrar till evenemang så har det lärt oss mycket mer. Här är en chans att ta del av unik erfarenhet och intressanta exempel från ett utvecklingsprojekt med agil superkraft.

Mats Snäll, Senior rådgivare, Digg, Myndigheten för digital förvaltning.

 • 15:30 - 16:00
 • Dag 1

Kommande punkt

 • 13:30 - 14:00
 • Dag 2

Kommande punkt

 • 14:20 - 14:50
 • Dag 2

Kommande punkt

Konferensprogram

Dag 1 - Onsdag 9 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker
 • 08:40
 • Andrea Hartmann Jovell
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar Trygg & Säker

Andrea grundade Mingelskolan och har skrivit boken Framtoning, en handbok i personlig kommunikation för ledare i politik, offentlighet och näringsliv. Andrea är medryckande och äger ordets förmåga i uppdrag för såväl departement, riksdagsledamöter som Sveriges ledande företagsledare, kommuner, regioner och medarbetargrupper. Hon har ett lysande förbättringsmandat och beskriver sig som en hybrid mellan privat, offentlig, politik och media.

Vikten av förtroende - så bygger du det!
 • 08:50
 • Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, MSB
 • Plenum

Vikten av förtroende - så bygger du det!

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?
 • 09:10
 • Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
 • Plenum

Sverige har gått från toppen till botten när det gäller dödsskjutningar - hur vänder vi utvecklingen?

Sverige går emot den europeiska trenden genom att skjutvapenvåld ökar. Detta visar rapporten ”Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder” från Brottsförebyggande rådet. Vilka är egentligen orsakerna, vad blir konsekvenserna och vilka åtgärder behöver vi tillsammans göra?

Paneldebatt
Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?
 • 09:40
 • Plenum

Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten?

En av de avgörande frågorna är tryggheten i samhället. Vilka är egentligen de konkreta åtgärder som krävs för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre förtroende för samhället som följd?
● Gunnar Appelgren, Poliskommissarie, Region Stockholm
● Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
● Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
● Richard Jomshof (SD)
● Ardalan Shekarabi (S)

Fika & mingel i utställningen
 • 10:20
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?
 • 10:50
 • Janne Josefsson, Journalist
 • Plenum

Behöver du och din organisation få hjälp med att utveckla er förmåga att tryggt och effektivt kommunicera med media och allmänheten i krissituationer?

Ta del av Janne Josefssons bästa tips!

Panelsamtal
Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?
 • 11:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Betala eller bli nedstängd - hur skyddar vi oss mot ransomware och cyberattacker?

Ransomware attackerna ökar explosionsartat och utomlands har angrepp mot vårdsektorn fått dödlig utgång. Ett av flera nätverk, Revil tros ligga bakom tusentals cyberattacker, bland annat det välkända svenska COOP fallet. Landets myndigheter, kommuner och regioner drabbas ofta och i vissa fall får det stora konsekvenser. Hur undviker du att din organisation drabbas och vad bör du göra om hotet blir verklighet?
● Josefine Östfeldt, IT-säkerhetschef, Skatteverket
● Richard Oehme, Senior Advisor Societal Security KnowIT
● Sofia Staaf Fredriksen, Informationssäkerhetssamordnare, Apoteket
● Jan Olsson, Kriminalkommissarie och Verksamhetsutvecklare på SC3 Swedish Cybercrime Centre, NOA
● Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
● Petter Fahlström Petter Fahlström, Chief Operations Officer (COO), Truesec Detect

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 1
 • 13:40
 • Charlotta Gustafsson, Utredare och biträdande enhetschef, BRÅ
 • Kongresshall A

Prevention: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022 - nuläge och utvecklingsbehov

Den 1 juli 2023 är det föreslaget att en ny lag ska träda ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete. Vad betyder lagen för din kommun och för det lokala brottsförebyggande arbetet? Vilket stöd finns för lokalt brottsförebyggande arbetet och hur kan det utvecklas?

Parallella spår 1
Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?
 • 13:40
 • Anna Lind, säkerhetsarkitekt & strategisk rådgivare, Hewlett Packard Enterprise Sverige
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Du kan lita på mig... vem eller vad pratar jag med i dagens och morgondagens digitala samhälle?

En säker framtid för medborgare bygger på rätt data från rätt individ vid rätt tillfälle och med rätt befogenheter ges tillgängligt på den eller de plattformar som jag väljer tid från annan. Hur ska man skilja på den goda information och den mörka sidans bluff? Vad kan jag som sändare av offentlig och individanpassad information tänka på. Hur kan jag som mottagare säkra att det är rätt data jag tar ställning till?

Parallella spår 1
Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?
 • 13:40
 • Christina Kiernan Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR
 • Lokal 501

Risk & Kris: Hur demokratihotande är välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan?

Under de senaste åren har välfärdsbrottsligheten ökat och vi har kunnat läsa om den ena skandalhärvan efter den andra kopplat till hemtjänst, anhöriganställningar, assistansverksamhet mm. I intervjuer uppger fler och fler tjänstepersoner att hoten ökar och man upplever otillåten påverkan. Detta kan leda till att tjänstepersoner inte fattar de beslut de borde, fattar andra beslut än de tänkt från början, avstår från att tillsyna eller inte gör något åt problem alls. Vad innebär detta för samhället och hur kan vi gemensamt stärka arbetet mot organiserad brottslighet och aktörer som utnyttjar vårt välfärdssamhälle?

Parallella spår 1
Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?
 • 13:40
 • Tommy Sköld, Säkerhetskonsult, Projsec
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Är normativa krav vid intrångsskydd tillräckliga för din verksamhet?

Vi lever i en ombytlig värld, där angriparen har en hög anpassningsförmåga. Verklighetens hotbild stämmer därför inte alltid överens med befintliga standarder och normer för den fysiska säkerheten. Är de krav som ställs på intrångsskydd tillräckliga? Vart finns incitamenten för att förhöja den egna säkerheten?

Parallella spår 2
Prevention: En internationell utblick
 • 14:20
 • Magnus Lindgren, Generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Kongresshall A

Prevention: En internationell utblick

Under de senaste åren har den inrikes säkerheten kommit alltmer i fokus. Bakgrunden är en situation med en grov och organiserad brottslighet, inklusive en omfattande gängbrottslighet med gängrelaterade mord som ligger i nivå med situationen i New York. Vid seminariet beskrivs den svenska situationen i förhållande till andra länder. Hur ser situationen ut i New York? Vilka åtgärder har aktörer gjort i Danmark. Hur ser brottsligheten ut i Nederländerna?

Parallella spår 2
Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll
 • 14:20
 • Per-Johan Gelotte, It- och digitaliseringschef, Lidingö Stad
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: När skiten träffar fläkten – om konsten att ta sig igenom en cyberattack med hedern i behåll

Lidingö stad utsattes våren 2019 för en cyberattack. Från den lilla, till synes oskyldiga, e-postbilagan till en fullskalig spridning av skadlig kod. Ta del av lärdomar och de viktigaste tipsen för att undvika att din organisation blir utsatt. Varför är en detaljerad rutin för krisledning så viktigt? Kommer informationssäkerhetsklassningens betydelse i en krishantering att bli tydlig?

Alla företag och organisationer är mer eller mindre konstant under attack, men vilka är de viktigaste hygienfaktorerna att ha på plats för att minimera de faktiska konsekvenserna och för att organisationsmässigt bäst kunna ta sig igenom en fullskalig attack med hedern i behåll?

Parallella spår 2
Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism
 • 14:20
 • Lokal 501

Risk & Kris: Att hantera oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor kring våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. För många yrkesverksamma är det en fråga som kommer upp väldigt sällan, men när den väl gör det kan det skapa osäkerhet kring hur ärendet bäst ska hanteras. För att hjälpa yrkesverksamma att hantera oro för en individ som är på väg eller redan är en del av en våldsbejakande miljö har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tagit fram ett bedömningsstöd. Hur är bedömningsstödet utformat? Vilka frågor är viktiga att ställa? Vilka risk- och skyddsfaktorer bör vi vara uppmärksamma på?

● Edvin Sandström, fil.lic. utredare CVE
● Emma Holmgren, Rådgivare, CVE

Parallella spår 2
Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg
 • 14:20
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Tryggare Trelleborg

För 1,5 år sedan tog kommunledningen i Trelleborg beslut om att inrätta Tryggare Trelleborg och där skapa direkt koppling till den högsta ledningen för att få till bättre styrning och förhoppningsvis även effekt. Samtliga insatser rörande trygghetsfrågor samlades då under ett paraply och en processledare tillsattes som ingår i en strategigrupp direkt under kommunledningen.

Med Tryggare Trelleborg samverkar samtliga förvaltningar inom kommunen för att öka den upplevda tryggheten för invånarna. Inom ramen för Tryggare Trelleborg har det efter analyser, rapporter och kommunala politiskt fattade beslut, tagits fram 8 fokusområden. Inom varje fokusområde finns det flertalet arbetsgrupper som arbetar med operativa frågor. Sedan 2019 har kommunen arbetat med konceptet EST – Effektiv samordning för trygghet, och under våren 2022 utvecklat ett rapporteringsverktyg där alla invånare kan rapportera om upplevda otrygga platser.

● Sebastian Meglic, Säkerhetssamordnare, Trelleborgs kommun
● Sarah Søndergaard, Säkerhetssamordnare, Trelleborg, Skurup och Vellinge kommun

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Tillit till polis ger mer trygghet
 • 15:20
 • Martin Lazar, Polis och föreläsare
 • Plenum

Tillit till polis ger mer trygghet

Martin kom till Sverige som 15-åring från Irak och berättar här om sin bakgrund, uppväxt, flyktresan, motgångar, och nya möjligheter för individer och grupper i utanförskap. Idag arbetar Martin med PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) i Botkyrka, som han har skapat och drivit på. Hur skapar man en bättre relation mellan ungdomar och blåljuspersonal? Vilken betydelse har just inkludering och förståelse för att skapa trygghet för människor i utsatthet?

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter
 • 16:00
 • Jan Eliasson, Diplomat och tidigare utrikesminister samt vice generalsekreterare FN.
 • Plenum

Diplomati som förebyggare av kriser och konflikter

Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati. Ta del av klokskap och värdefulla tips kring konfliktlösning, lyssna till exempel från några av vår tids största konflikthärdar och hur de löstes genom förhandling. Njut av ett unikt möte med en av vår tids främsta diplomater och dra nytta av åratal av erfarenhet i konsten att undvika konflikter med dödlig utgång.

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen
 • 17:00
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell avslutar dagen

Mingel i utställningen
 • 17:10
 • Utställningen

Mingel i utställningen

BANKETT
Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen
 • 19:00
 • Norra Latin

Bankett med underhållning och prisutdelning av Omfamningen

Njut av en härlig kväll med trerätters middag, underhållning och prisutdelning av "Omfamningen". Priset delas ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

Konferensprogram

Dag 2 - Torsdag 10 november

Registrering och kaffe i utställningen
 • 08:00
 • Utställningen

Registrering och kaffe i utställningen

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två
 • 08:50
 • Andrea Hartmann Jovell
 • Plenum

Årets moderator Andrea Hartmann Jovell öppnar dag två

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige
 • 09:00
 • Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare
 • Plenum

En nulägesrapport & trendspaning om våldsbejakande extremism i Sverige

Följ med på en föreläsning som ger dig den aktuella bilden av terrorhoten mot det svenska samhället av idag. Ta del av det senaste läget i en övergripande omvärldsspaning om våldsbejakande islamism, högerextremism och den autonoma miljön. Vart finner vi de största hoten mot samhället och demokratin idag?

Panelsamtal
Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?
 • 09:20
 • Panelsamtal
 • Plenum

Hur förbättrar vi säkerheten i skolan?

Jonas Trolle, regeringens särskilda utredare inleder med att berätta om sitt uppdrag att utreda och lämna förslag till åtgärder för att förbättra arbetet med säkerhet i skolväsendet. En efterföljande panel modereras av Jonas Trolle och lyfter de högaktuella frågorna:
- Hur samordnas alla aktörer som har olika uppdrag?
- Går det egentligen att förhindra skolattentat?
- Hur ser arbetet ut idag och vad görs i förebyggande syfte?

● Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism samt regeringens särskilda utredare.
● Sofia Wikman, Docent Kriminologi, Högskolan i Gävle
● Erik von Essen, Samordnare brottsprevention, Länsstyrelsen
● Lena Ljungdahl, Skolsäkerhetsexpert
● Marcus Hjelm, Senior rådgivare, Center mot våldsbejakande extremism

Fika & mingel i utställningen
 • 10:00
 • Utställningen

Fika & mingel i utställningen

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng
 • 10:30
 • Anna Stråth, Åklagare i målet mot Vårbynätverket i Stockholm
 • Plenum

Om Encrochat - hur polis och åklagare med hjälp av krypterad information lyckades desarmera ett av Sveriges farligaste gäng

En föreläsning om hur knäckandet av den krypterade chattfunktionen EncroChat medförde att polis och åklagare kunde desarmera Vårbynätverket – ett av Sveriges farligaste kriminella gäng. Vad krävs för att lagföra medlemmarna i ett kriminellt nätverk och hur når vi dit?

Panelsamtal
Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!
 • 11:10
 • Panelsamtal
 • Plenum

Brottsförebyggande ansvar blir lag - så gör du!

Lagen ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen och har och vad innebär detta för våra kommuner? Ta del panelens konkreta tips och verktyg!

● Malin Ekbladh, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun
● Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige
● Karin Svanberg, Chef på BRÅs enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete
● Catarina Klockerud, Senior Rådgivare, Ramboll

Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?
 • 11:40
 • Evin Cetin, jurist och författare av boken "Mitt ibland oss"
 • Plenum

Hur blev dödsskjutningar bland unga män en del av vardagslunken i ett av världens rikaste länder?

I sitt jobb som advokat har Evin Cetin mött såväl offren som förövarna i det gängvåld som skakat om vårt svenska samhälle. I Mitt ibland oss träffar hon huvudpersonerna själva: dem som beställer morden, dem som lever med ett pris på sitt huvud och dem som rekryterar narkotikans barnsoldater. Genom deras berättelser kastar Cetin nytt ljus på frågan ingen verkar kunna besvara: Vad är det som händer — och går det att stoppa?

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:10
 • Lunchrestaurangen

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår 3
Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna
 • 13:40
 • Janina Sabra, 2020 års vinnare av Omfamningen
 • Kongresshall A

Prevention: Människan Bakom Uniformen (MBU) - Om ungdomsinflytande och fruktbara möten mellan unga och uniformsbärande vuxna

I ett led att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor har Göteborgs stad i samverkan med olika aktörer skapat en dialoginriktad utbildningsverksamhet. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen OCH att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen under kepsen. Målet är att komma närmare varandra som individer fysiskt/socialt, och att skala av lagren av okunskap och otrygghet som upplevdes ligga mellan de olika samhällsgrupperna.

Parallella spår 3
Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?
 • 13:40
 • Aktuell Säkerhet med gäst
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Hur skyddar vi samhället när motståndarna är proffs?

Sverige utsätts dagligen för allvarliga cyberattacker som riskerar att skada vårt samhälle i grunden. Men vad gör vi när motståndarna blir duktigare? Hur skyddar vi oss från systematiska attacker som riktar sig mot vår infrastruktur som elnät, vattenförsörjning, försvar och mobilnät? Säkerhetsföretaget Basalts VD Nicklas Haglund och Akutell Säkerhets publisher pratar om hur man ska tänka om man vill ta säkerhet på allvar och skydda sin organisation mot inre och yttre hot.

Parallella spår 3
Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp
 • 13:40
 • Håkan Järvå, Psykolog och författare
 • Lokal 501

Risk & Kris: Radikalisering – från rekrytering till avhopp

Vad är det som gör att ungdomar kan lockas in i kriminella kretsar och extremistmiljöer, hur går det till när de rekryteras och vad kan omvärlden göra för att motverka rekryteringen och motivera till avhopp?

Parallella spår 3
Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?
 • 13:40
 • Sofia Wikman, docent, Högskolan i Gävle
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Hot, våld och säkerhet i skolan. Vad kan vi lära oss av USA?

Sofia Wikman är docent i kriminologi och forskar om hot och våld i arbetslivet. År 2018 ca en månad efter attacken på Marjory Stoneman Douglas High School där 17 personer dödades, besökte hon Parkland, Florida för att studera hur man arbetar med säkerheten i amerikanska skolor.

Parallella spår 4
Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy
 • 14:20
 • Andre Lambertsen, Solutions Architect at Motorola Solutions
 • Kongresshall A

Prevention: Keeping compliance at the core of your security strategy

With a better understanding of good cyber security practices, companies can be more diligent when creating company policies and incorporating all security into an integrated and holistic program. Traditionally, video security and cyber security practices have been separated with separate teams, budget and practices assigned to each. What if instead, companies used the same principles to think about both? Take a moment to learn how a different approach can help to better secure your company with a video security solution that is built with cyber compliance practices.

Parallella spår 4
Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!
 • 14:20
 • Martin Bergling, Projektkoordinator, RISE
 • Lokal 201

Cybersäkerhet: Innovationsnoden för cybersäkerhet kan öka dina möjligheter till innovation!

Presentationen beskriver arbetet med innovationsnoden för cybersäkerhet, även kallad Cybernoden. Noden har idag över 100 medlemmar, både inom privat och offentlig sektor. Hur kan man som organisation och som säkerhetsmedarbetare dra nytta av Cybernodens arbete?

Parallella spår 4
Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?
 • 14:20
 • Mia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
 • Lokal 501

Risk & Kris: Kriminella hittar ständigt nya vägar - Vad är nytt inom ekobrott?

Bostadsrättsföreningar, staten, företag och andra organisationer. Alla dessa utsätts för utsätts för ekonomisk brottslighet. Vad är nytt inom ekobrott? Hur utnyttjas svagheter inom lagstiftning och kontrollsystem för att begå ekobrott. Vi kommer att få en genomgång av nya brottsmodus och kriminellas verktyg från Ekobrottsmyndigheten.

Parallella spår 4
Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet
 • 14:20
 • Lars Brånn, Affärsområdeschef, Resiliens
 • Kongresshall B

Trygghet i praktiken: Att använda olikheter när vi samarbetar för att skapa trygghet

Hur kan effektivt samarbete formas? Vad innebär det att ha god lägesbild? Hur får vi med alla invånare i återskapandet av samhällskontraktet? Vilken roll har jämställdhet och mänskliga rättigheter?

Fika och mingel i utställningen
 • 14:50
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?
 • 15:20
 • Jörgen Holmlund, lektor, Försvarshögskolan, f.d Polisöverintendent, Rikskriminalpolisen & NOA
 • Plenum

Kognitiv krigsföring - Hur försöker andra länder påverka och agera som en del av deras krigföring på den hybrid arenan?

Kognitiv krigföring är den mest avancerade formen av mänsklig mental manipulation, hittills, vilket möjliggör inflytande över individuellt eller kollektivt beteende, med målet att få en taktisk eller strategisk fördel. I detta handlingsområde blir den mänskliga hjärnan slagfältet. Det eftersträvade målet är att påverka inte bara vad målen tycker, utan också hur de tänker och i slutändan hur de agerar.

 • 16:00
 • Plenum

Moderatorn avslutar Trygg & Säker 2022