fbpx

Hon har bara varit CIO eller IT-direktör i Stockholms stad i knappt ett år men sätter redan avtryck i det digitala Sverige. Bland annat finns hon med i Hexanovas programråd för eFörvaltningsdagarna 2016.

Ann Hellenius vill driva en mycket verksamhetsnära IT-utveckling och visa på möjligheterna med digitalisering. Stockholm Stad ska bli världens smartaste stad, både hållbarhetsmässigt, demokratiskt och ekonomiskt, deklarerar Ann Hellenius för Hexanova/OFFENTLIGA AFFÄRER.

Vi ställde några frågor till henne med anledning av detta.


Vilka prioriteringar har Stockholms stad på IT-området just nu?

– Under året arbetar vi med en strategi för en smart och uppkopplad stad med ambitionen att Stockholm ska bli världens smartaste stad! Vi lägger stort fokus på en rad satsningar i skolan för att åstadkomma ett digitalt lyft och vi upphandlar nästa generation IT-service till att medarbetare i staden. Vi lägger också vikt vid fortsatt utveckling av e-förvaltning, dvs. våra egna verksamheters arbete med att fortsätta utveckla e-tjänster av olika slag för att möta våra medborgares behov.


Hur kan IT bidra till hållbarhet och demokratiutveckling?

– Digitaliseringen kan bidra till hållbarhet och demokratiutveckling genom att förenkla och öka invånares inflytande och deltagande i den demokratiska processen, men också genom att digitalisering används för att synliggöra demokratiprocesser och beslut inom staden.


Vad ser du mest fram emot på eFörvaltningsdagarna 2016?

– Jag ser mycket fram emot att få träffa kolleger runt om i Sverige och tala om framtida projekt och samarbeten. Dessutom finns det ju många så mycket spännande och nytt – jag förväntar mg ny kunskap och nya kollegiala bekantskaper!

Innan Ann Hellenius tillträdde posten som CIO hade hon det högsta ansvaret för digitaliseringen i Stockholms skolor. Hon var bland annat ansvarig för arbetet med en ny IT-plattform i skolvärlden, där ambitionen var att byta ut samtliga verksamhetssystem i kommunens skolor och förskolor.

Enligt Computer Sweden (23/4 2015) har Ann Hellenius en lång erfarenhet av IT, både i Stockholm stad och som konsult, bland annat som VD för ett konsultbolag och som konsult inom IT-effektivisering på Ernst & Young.

”Jag har jobbat med IT och ledarskapsfrågor i 17 år och tycker det är oerhört viktigt att ha ett tydligt verksamhetsperspektiv när man driver digitaliseringsfrågor. Min uppgift nu blir att driva en väldigt verksamhetsnära IT-utveckling och visa på möjligheterna med digitalisering i Stockholms stad”, säger Ann Hellenius till CS.

Ann Hellenius vill jobba nära stadens verksamheter för att åstadkomma en digitalisering av Stockholm stad. Men det handlar framför allt om att medborgarna ska få tillgång till bra digitala verktyg och digital service. IT ska också medverka till att effektivisera de interna processerna.

En annan ambition som Ann Hellenius har är att skapa bättre förutsättningar för nästa generations gemensamma IT-service, GSIT 2.0. Detta för att säkerställa möjligheterna till nästa generations outsourcing. Ett standardiseringsarbete har redan gjorts vilket ger bra grundförutsättningar att bygga vidare på.

Möt Ann Hellenius på eFörvaltningsdagarna och ta del av hennes expansiva och innovativa visioner för hur huvudstaden och dess förvaltning kan komma närmare medborgarna!

Fakta
eFörvaltningadagarna går i år av stapeln 12-13 oktober i Stockholm och är Sveriges största konferens och mötesplats för alla som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Under två heldagar tar de medverkande del av nyheterna och de goda exemplen. De får med sig kunskap och viktiga nycklar för att lyckas med införandet av verksamhets- och medborgarnära e-tjänster inom den egna organisationen.

Skribent: Bo Höglander, Offentliga Affärer

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *